Voortgangstoets (VGT) 7 oktober jl. en differentiantenoverzicht

Op 7 oktober jl. is de Voortgangstoets (VGT) door de aios gemaakt. Deze keer ging het, zoals bij veel activiteiten vanwege COVID-19, anders dan anders. De VGT kon niet plaatsvinden in de vertrouwde TenT bij de VU in Amsterdam en de toets werd op meer dan 10 verschillende plaatsen tegelijkertijd afgenomen. En in plaats van het maken van de toets achter een computerscherm, werd een papieren toets voorgeschoteld (met een bijbehorend potlood en gum).

Voor deze VGT waren er, geheel volgens de corona-richtlijnen, aios naar de Jaarbeurs in Utrecht gekomen en er waren aios die de toets in hun eigen ziekenhuis maakten. Wij willen de opleiders en aios hartelijk bedanken voor hun inzet en medewerking om deze VGT toch mogelijk te maken.

De afhandeling en verwerking van de VGT is nog in volle gang. Daarnaast zal ook verder worden gegaan met het vormgeven van de volgende VGT in het voorjaar van 2021.
De datum van de volgende VGT is onder voorbehoud donderdag 1 april 2021. Klik hier voor (actuele) informatie.

Rondom de VGT vindt altijd een actualisatie van de geregistreerde opleidingsgegevens van aios plaats. Op basis daarvan worden overzichten gemaakt van aantallen differentianten per differentiatie. Klik hier om het overzicht te bekijken.