Voortgangstoets (VGT) en toetsinzage op 13 oktober 2022

Op 13 oktober 2022 is de halfjaarlijkse Voortgangstoets (VGT) afgenomen bij 296 arts-assistenten-in-opleiding (aios) tot radioloog. Na afloop van de toets kon de toets worden ingezien en eventuele opmerkingen konden ter plekke worden genoteerd bij een vraag. Daarnaast is er nog de mogelijkheid om tot een week na de VGT een Opmerkingenformulier in te vullen via de NVvR-website. De vragen van de VGT worden niet meer vrijgegeven, zodat een vragenbank kan worden opgebouwd.

Klik hier voor meer informatie over de Voortgangstoets (VGT).