Voortgangstoets (VGT) op 13 april jl.

Op donderdag 13 april jl. heeft de halfjaarlijkse Voortgangstoets (VGT) plaatsgevonden voor alle arts-assistenten in opleiding tot radioloog in de Digitale Toetszaal (DigiTenT) van de VU in Amsterdam. In totaal hebben 349 AIOS aan de VGT deelgenomen. Op dezelfde dag is naar alle (plaatsvervangend) opleiders een enquête uitgegaan over de slaagverplichting. Zie onder Opleiding > Voor AIOS > Voortgangstoets voor alle (praktische) informatie over de VGT of klik hier