Waarborgendocument Yttrium-90 en Holmium-166 radioembolisatie bij niet-resectabele colorectale levermetatasen

Het Zorginstituut heeft geconcludeerd dat yttrium-90 en holmium-166 radioembolisatie als salvagetherapie bij niet verwijderbare leveruitzaaiingen bij darmkanker voldoen aan de stand van de wetenschap en praktijk. De voorwaarden t.a.v. indicatiestelling, kwaliteitseisen voor expertisecentra en een opzet voor dataregistratie staan beschreven in een geactualiseerd waarborgendocument (dd 04-05-2018).
Zie ook het recente Standpunt holmium–166 radioembolisatie (QuiremSpheres®) bij inoperabele levertumoren (dd 05-04-2018) en het Standpunt Yttrium-90 radioembolisatie bij colorectale levermetastasen van het Zorginstituut (dd 18-02-2016).