Webinar peri-procedurele zorg voor de interventieradioloog

Wat komt erbij kijken om als interventieradioloog hoofdbehandelaar te zijn en eigen DBC's te registreren? De sectie Interventieradiologie/NVIR organiseert op donderdag 10 juni 2021 van 18.30 - 21.30 uur het webinar ‘De interventieradioloog op weg naar zelfstandigheid’ dat toegankelijk is voor alle NVvR-leden.

Tijdens dit webinar wordt aandacht besteed aan de ontwikkelingen op het gebied van de peri-procedurele zorg door de interventieradioloog, zowel inhoudelijk (met voorbeelden uit de praktijk) als voor wat betreft organisatorische en financiële consequenties. Uiteraard is er gelegenheid tot het stellen van vragen.
Klik hier voor het programma. Accreditatie is aangevraagd voor 3 punten.

U kunt zich voor dit webinar aanmelden via e-mail met vermelding van uw naam en BIG-registratienummer én door overmaking van  een deelnemersbijdrage van € 50 op bankrekeningnummer NL71 INGB 0000 7930 75 t.n.v. NVIR/Nederlandse Vereniging voor Interventie Radiologie onder vermelding van ‘webinar periprocedurele zorg en uw achternaam (let op: geen bedrijfsnaam)’.

Over registratie en bekostiging van interventieradiologie is meer informatie van de CvB te vinden op de pagina Praktijk > DBC / DOT / bekostiging met links naar Registratierichtlijnen Interventieradiologie en Registratiewijzer eigen DBC's Interventieradiologie.