Werkdocument strategische visie NVvR 2021-2030: oproep tot reflectie

Afgelopen maanden is een start gemaakt met een werkdocument Strategische visie NVvR 2021-2030. Op basis van overleg binnen bestuur, tussen bestuur en secties, vanuit het bureau en met input uit de Algemene Vergadering d.d. 12 november jl. is de huidige versie tot stand gekomen. Via dit nieuwsbericht doet het bestuur van de NVvR een oproep aan alle leden om hierop te reflecteren.

Ook goede voorbeelden uit de eigen praktijk, die passen bij de geschetste rollen van de radioloog of die aansluiten op de noodzakelijke randvoorwaarden, zijn welkom. Wij vragen u te reageren via nvvr@radiologen.nl vóór 8 januari 2021, zodat uw reactie tijdig kan worden verwerkt ter voorbereiding op een digitale strategische sessie waarvoor een brede representatie van de vereniging genodigd wordt.