Wet cliëntenrechten elektronische gegevensverwerking in de zorg

Vanaf juli 2017 is een zorgverlener verplicht zijn cliënt te informeren en toestemming te vragen voor elektronische gegevensuitwisseling en vanaf 1 juli 2020 een gespecificeerde toestemming per categorie zorgverleners. Dit staat in de Wet cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens in de zorg (zie brochure of officiële bekendmaking in Staatsblad) als aanvulling op de Wet bescherming persoonsgegevens en de WGBO. Met de wet worden de rechten en plichten van patiënten en zorgverleners geregeld inclusief functionele, technische en organisatorische eisen aan elektronische gegevensuitwisseling.