White Paper NVvR en NVNG over samenwerking in de ziekenhuizen

Deze week wordt aan alle Raden van Bestuur van ziekenhuizen met vakgroepen radiologie en/of nucleaire geneeskunde een white paper gestuurd vanuit de NVvR en NVNG. Deze 'White Paper’ van NVvR en NVNG, Radiologen en Nucleair Geneeskundigen: samen verder gaat over de samenwerking van beide specialismen en is eerder vastgesteld in de ledenvergaderingen van beide verenigingen. Doel is de bevordering van de samenwerking van radiologen en nucleair geneeskundigen op lokaal niveau. De ziekenhuizen worden in dat kader opgeroepen de white paper intern te bespreken. Zie hier de begeleidende brief ter info.