Wijzigingen NZa-regelgeving per 2019 bekend

Vanaf 2019 is het mogelijk om als radioloog een consult te registreren na verwijzing van een vrouw met BI-RADS 0 door de huisarts, indien dit niet leidt tot verdere behandeling. Ook wordt een substantieel deel van de uitvalproblematiek van interventieradiologie opgelost en komen er nieuwe zorgactiviteiten voor ablaties. Deze wijzigingen zijn de afgelopen week door de NZa gepubliceerd met een begeleidende brief Hoofdlijnen dbc-pakket medisch specialistische zorg 2019.
De wijzigingsverzoeken die hieraan vooraf zijn gegaan, zijn in samenwerking tot stand gekomen tussen de CvB en respectievelijk de sectie Mammaradiologie en de NFU voor interventieradiologie.

Voor de geïnteresseerden is op de website 'Werken met dbc's' het Consultatiedocument RZ19a terug te vinden. Op de volgende pagina's/in de volgende paragrafen is meer inhoudelijke informatie over de wijzigingen te lezen:

  • p.17, 3.2.11 Uitvalreductie interventieradiologie, wijzigingsverzoek 202449:
    Sinds 2016 zijn interventieradiologische verrichtingen onderdeel van het traject van de hoofdbehandelaar. Voor 2019 wordt een aantal verbeteringen doorgevoerd om uitval bij interventieradiologie te verhelpen. Dit betekent dat diverse zorgactiviteiten (embolisatie van vaten, PTA stenose, PTA occlusie, nefrostomie) typerend worden gemaakt in zorgproductgroepen.
  • p. 23, 3.2.21 Nieuw Overig zorgproduct vanwege wijziging routing doorverwijzing bevolkingsonderzoek borstkanker, wijzigingsverzoek 202486:
    Per 1 juli 2017 is de routing gewijzigd, waardoor de patiënt met een BI-RADS 0 door de huisarts rechtstreeks wordt verwezen naar de radioloog. Per 2019 kan de radioloog voor de intake en het bespreken van de uitslag met de patiënt zonder verdere behandeling een nieuw Overig zorgproduct registreren: 'Consult radioloog na beeldvormend onderzoek na BI-RADS 0 (B0) uitslag, niet gevolgd door aanvullend onderzoek of behandeling (086910).'
  • p. 28, 3.2.32 Nieuwe ZA-codes voor Microwave-, Cryo- en IRE-ablatie, wijzigingsverzoek 202550:
    Er zijn voor interventieradiologie twee soorten ablaties: RF-ablatie (080058) en Laserablaties (080059). Dit wordt uitgebreid met drie nieuwe zorgactiviteiten: Microwave-ablatie (080060, oranje aanspraakcode), Cryo-ablatie (080061) en IRE-ablatie (nanoknife) (080062).

In de brief van de NZa wordt ook een aantal opmerkingen gemaakt over de tarieven. Een deel zal worden herijkt en de overige tarieven zullen worden geïndexeerd voor 2019. Naar de toekomst toe heeft de NZa het over een normatieve, prospectieve benadering en de mogelijkheden om tarieven vrij te geven. De CvB is in december door de NZa uitgenodigd voor overleg over het nog lopende bezwaar van de NVvR tegen de tarieven voor beeldvormende diagnostiek.

Zie het eerdere nieuwsbericht: Bezwaar tegen NZa-tarieven krijgt gehoor