Wijzigingen in RZ18a vanwege uitval bij interventieradiologie

De NZa heeft het DBC-pakket medisch specialistische zorg per 1 januari 2018 (RZ18a) gepubliceerd. Voor radiologie zijn relevante wijzigingen 3.5.15 Embolisatie van vaten en 3.5.20 Vervolgacties interventieradiologie (blz. 78 en 84 Releasedocument). Beide wijzigingen beogen uitval bij poortspecialismen van geregistreerde interventieverrichtingen te voorkomen.
Daarnaast was een veralgemenisering van “Radioembolisatie” gepland, maar deze is op het laatste moment teruggedraaid (zie 3.3.8 blz. 41). De CvB is hierover in overleg met het Zorginstituut en de NZa. Zie ook Werkenmetdbcs.nl.