Zeer hoge lokale stralingsdosis mogelijk bij herhaalde röntgenopnamen (CINE mode)

Een snelle opeenvolging van foto’s in CINE mode is een mooie techniek in de angiografie of bij slikopnamen van de hals, maar kan bij toepassing in het abdomen verschijnselen van een eerstegraads verbranding veroorzaken. Het gaat om het herhaald optreden van een zeer hoge lokale huiddosis van 2-3 Gy, wat kan plaatsvinden bij laterale opnamen van het bekken in CINE mode, zoals bijvoorbeeld soms wordt gebruikt bij defaecografie. Maak echter bij voorkeur gebruik van alternatieven: op de meeste toestellen zal het mogelijk zijn om een videoregistratie van de doorlichtingsbeelden te maken. Eventueel kunnen alleen single-shot opnamen worden gemaakt. Dit geeft doses die een factor 40 tot 50 lager zijn.

De NVvR is over bovenstaand risico geïnformeerd door een betrokken lid, dat hier op korte termijn ook een artikel over wil schrijven in MemoRad, maar via deze weg collega's alvast wil waarschuwen.