Zorginstituut positief over implementatie IAT

Op 3 september jl. heeft het Zorginstituut het nieuwsbericht Invoering kwaliteitsstandaard 'Acuut Herseninfarct' succesvol gepubliceerd. In een brief aan minister Bruins schrijft het Zorginstituut dat er momenteel 17 ziekenhuizen actief zijn als IAT-centrum, dat in alle regio's afspraken zijn gemaakt over verwijsstromen en dat verdere evaluatie en monitoring aan de betrokken partijen kan worden gelaten. Deze eindrapportage is een mooi resultaat voor alle partijen, waaronder de NVN en de NVvR, die vorig jaar hebben bijgedragen aan de ontwikkeling van de kwaliteitsstandaard en aan de overdracht van de afspraken naar de vakgroepen en ziekenhuizen.

Eerdere nieuwsberichten over de kwaliteitsstandaard op de NVvR-website:
Ontwikkeling regionale afspraken IAT d.d. 10 oktober 2017
Kwaliteitsstandaard Acuut herseninfarct en implementatie IAT d.d. 19 juni 2017

Uit nieuwsbericht Zorginstuut d.d. 3 september 2018:

Intra-arteriële trombectomie (IAT) bij de behandeling van het acute herseninfarct is sinds 1 januari 2017 onderdeel van het basispakket. De minister van VWS besloot hiertoe na een positief advies van het Zorginstituut. Wel gaf de minister als voorbehoud dat de betrokken partijen, onder regie van het Zorginstituut, een kwaliteitsstandaard moesten opstellen die alle partijen ondersteunden. Inmiddels hebben de partijen de standaard succesvol ingevoerd en zijn zij tot goede afspraken gekomen over de zorg bij een acuut herseninfarct.