Nieuws

Hier vindt u nieuwsberichten voor alle leden van de NVvR en bezoekers van de NVvR-website. Een selectie van nieuwsberichten wordt elke laatste vrijdag van de maand verstuurd als digitale nieuwsbrief aan alle NVvR-leden.

Voor nieuws van de secties voor de eigen leden: Zie Sectiezaken per sectie

Graag maken wij u erop attent dat mutaties die invloed kunnen hebben op uw lidmaatschap van de NVvR per 2020, vóór 1 december naar het bureau van de NVvR moeten worden gemaild. Algemene informatie over het lidmaatschap is te vinden op deze website. Mutaties in uw...
24 oktober, 2019 - 09:00
De Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) gebruikt de indicatoren uit de Basisset Medisch Specialistische Zorg om te bepalen welke thema's in ziekenhuizen en particuliere klinieken extra aandacht behoeven. Op het gebied van de radiologie zijn 2 indicatoren...
23 oktober, 2019 - 09:00
De call voor onderzoek op het gebied van Zorgevaluatie en Gepast Gebruik is geopend. De thema’s voor deze ronde zijn Diagnostiek en Follow-up. Deze thema's zijn door de HLA partijen vastgesteld op basis van de overkoepelende thema’s uit bestaande kennisagenda’s....
17 oktober, 2019 - 14:00
De commentaarfase van de conceptmodules voor de richtlijn Pelvic inflammatory disease is gestart. U kunt tot en met 5 november 2019 commentaar leveren op deze modules uit de richtlijn.
16 oktober, 2019 - 15:00
De commentaarfase van de conceptmodules voor de richtlijn Primaire Amenorroe is gestart. U kunt tot en met 5 november 2019 commentaar leveren op deze modules uit de richtlijn.
16 oktober, 2019 - 14:00
De commentaarfase van de conceptmodules voor de richtlijn Hevig Menstrueel Bloedverlies is gestart. U kunt tot en met 5 november 2019 commentaar leveren op deze modules uit de richtlijn.
16 oktober, 2019 - 13:55
Voor en door leden: een overzicht van bij- en nascholingsactiviteiten binnen de radiologie, die deze maand zijn ontvangen.
15 oktober, 2019 - 10:00
Op 9 oktober 2019 is de halfjaarlijkse Voortgangstoets (VGT) afgenomen bij 319 arts-assistenten-in-opleiding (aios) tot radioloog. Dit keer was er voor het eerst aansluitend een toetsinzage, waarbij de eigen goede en foute antwoorden konden worden nagekeken. Naar schatting...
9 oktober, 2019 - 15:30
Op korte termijn zal een nieuwe call bij ZonMw worden geopend voor onderzoek op het gebied van Zorgevaluatie en Gepast Gebruik. Thema's voor deze gerichte ronde zijn Diagnostiek en Follow-up. Deze thema's zijn door de HLA partijen vastgesteld op basis van de overkoepelende...
8 oktober, 2019 - 18:00
Vanaf 1 januari 2020 geldt er een nieuwe "kleine ondernemersregeling" (KOR) inzake de BTW. Dit kan interessant zijn voor NVvR-leden en anderen die een vergoeding ontvangen voor onderwijs en/of visitaties. Iedereen, die in aanmerking wil komen voor deze nieuwe regeling,...
25 september, 2019 - 15:30
Tijdens de zomerperiode is door het Ministerie van VWS een internetconsultatie gehouden over de concept-opleidingseisen van de klinisch technoloog. Sinds april 2019 is de klinisch technoloog erkend in de Wet BIG, en is deze bevoegd tot het zelfstandig verrichten van...
23 september, 2019 - 13:43
Begin 2020 ontstaat een vacature voor secretaris/lid dagelijks bestuur van de NVvR. De huidige secretaris, Marieke Sprengers, is in februari aan het einde van haar eerste zittingstermijn. Het dagelijks bestuur is eerste aanspreekpunt voor onderwerpen, die niet onder één van...
18 september, 2019 - 17:02
Voor en door leden: een overzicht van bij- en nascholingsactiviteiten binnen de radiologie, die deze maand zijn ontvangen.
16 september, 2019 - 10:00
Ieder jaar organiseert Boerhaave Nascholing in september de cursus Stralingshygiëne (IRS) voor radiologen voor de nieuwe lichting arts-assistenten in opleiding. Dit jaar gebeurt dat voor de 60ste keer, en voor de 30ste en laatste keer door Simon van Dullemen. Bij deze...
13 september, 2019 - 12:00
Patiënten kunnen bij ruim 80 procent van de ziekenhuizen hun medische gegevens deels inzien via een online portal. Inzage in het radiologisch verslag wordt gegeven door 52 (van de 73) ziekenhuizen. Nog geen enkel ziekenhuis geeft via het portaal inzage in de bijbehorende...
5 september, 2019 - 10:00