Nieuws

Hier vindt u nieuwsberichten voor alle leden van de NVvR en bezoekers van de NVvR-website. Een selectie van nieuwsberichten wordt elke laatste vrijdag van de maand verstuurd als digitale nieuwsbrief aan alle NVvR-leden.

Voor nieuws van de secties voor de eigen leden: Zie Sectiezaken per sectie

Informatie over accreditatie in GAIA vindt u op onze website onder Opleiding > Accreditatie. De ervaring leert dat het antwoord op 90% van de vragen, die het bureau van de NVvR bereiken, op de website is te vinden. Vragen over het persoonlijke dossier in GAIA? Ga naar...
30 november, 2018 - 08:30
Wie zijn radiologen en hoe helpen ze u? In het Ikazia Ziekenhuis is een Nederlandse vertaling gemaakt van de poster 'Who are radiologists and how do they help patients?' met toestemming van de Canadian Association of Radiologists. De afdeling radiologie gebruikt deze...
28 november, 2018 - 13:30
De commentaarfase van de conceptrichtlijn Pancreascarcinoom is gestart. Tot en met 20 januari 2019 kan commentaar worden geleverd op deze richtlijn. In deze richtlijn wordt ook een checklist voor radiologische verslaglegging bij pancreastumor aanbevolen, afgestemd met de...
28 november, 2018 - 11:58
Wat is de behoefte van de radioloog (en oncoloog, chirurg, neuroloog etc.) en de patiënt als het gaat om beschikbaarheid van radiologische onderzoeken (beelden en verslagen) over de grenzen van ziekenhuizen heen? Dit staat beschreven in het document Landelijke...
23 november, 2018 - 16:30
Maak met uw proefschrift kans op € 7.500,- en een uniek kunstwerk! De Frederik Philipsprijs wordt jaarlijks tijdens de Radiologendagen (16-17 mei 2019) uitgereikt aan degene die in Nederland het beste onderzoek heeft afgerond op het gebied van Klinisch Radiologische...
21 november, 2018 - 10:44
Vandaag is tijdens de Sandwichcursus de eerste beurs verstrekt vanuit het Radiologie Research Fonds (RRF) van de NVvR. Hildo Lamb, bestuurslid Wetenschap, reikte de prijs uit aan Bas Hammer van het Hagaziekenhuis voor het onderzoek 'The value of 3T MRI in Ménière's disease...
15 november, 2018 - 14:00
Voor en door leden: een overzicht van bij- en nascholingsactiviteiten binnen de radiologie, die deze maand zijn ontvangen.
14 november, 2018 - 08:59
CT en MRI zijn radiologische, beeldvormende technieken die steeds belangrijker worden in de diagnostiek en het maken van een behandelplan voor hartaandoeningen. De cardiovasculaire radioloog heeft kennis en ervaring met deze zogeheten niet-invasieve beeldvormingstechnieken...
8 november, 2018 - 08:00
In september 2018 is een Europese Richtlijn voor diagnostische referentieniveaus voor pediatrische beeldvorming verschenen als onderdeel van de Stralingsbeschermingsserie van de Europese Commissie (EC). Deze richtlijn is voortgekomen uit het door de EC gefinancierde project...
5 november, 2018 - 18:00
Graag maken wij u erop attent dat mutaties die invloed kunnen hebben op uw lidmaatschap van de NVvR per 2019, vóór 1 december naar het bureau van de NVvR moeten worden gemaild. Algemene informatie over het lidmaatschap is te vinden op deze website. Mutaties in uw...
26 oktober, 2018 - 08:46
Op 9 oktober heeft er een algemene ledenvergadering van de NVNG plaats gevonden. Een van de agendapunten was de samenwerking met onze vereniging, de NVvR. Op informele wijze kregen wij het bericht dat het voorstel dat ter stemming voorlag (optie 3), waarin een mandaat wordt...
25 oktober, 2018 - 14:00
Mede op basis van besluitvorming in de Algemene Vergadering van de NVvR van 25 mei jl. heeft de Federatie Medisch Specialisten (FMS) voor de deadline van 1 juni jl. voorstellen gedaan tot aanpassing van het Kwaliteitskader Spoedzorgketen zoals aangeboden aan het...
19 oktober, 2018 - 11:20
Het RIVM gaat de tweede helft van oktober in opdracht van de Inspectie voor Gezondheid en Jeugd IGJ twee verschillende onderzoeken uitvoeren: 1. een onderzoek naar de registratie van radiologische incidenten en 2. een onderzoek naar de mate van optimalisatie van de...
17 oktober, 2018 - 08:30
Voor en door leden: een overzicht van bij- en nascholingsactiviteiten binnen de radiologie, die deze maand zijn ontvangen.
15 oktober, 2018 - 12:00
Jaarlijks worden er in Nederland circa 50.000 CT-scans van het hart gemaakt en vinden er circa 25.000 MRI-onderzoeken van het hart plaats (bron: VEKTIS). Bent u (nog) geen radioloog, maar heeft u altijd al willen weten hoe de hartspier, hartkleppen of kransslagaders er op...
11 oktober, 2018 - 16:00