Nieuws

Hier vindt u nieuwsberichten voor alle leden van de NVvR en bezoekers van de NVvR-website. Een selectie van nieuwsberichten wordt elke laatste vrijdag van de maand verstuurd als digitale nieuwsbrief aan alle NVvR-leden.

Voor nieuws van de secties voor de eigen leden: Zie Sectiezaken per sectie

Sinds 2013 kan een herbeoordeling/second opinion van onderzoeken van elders worden geregistreerd met de NZa-zorgactiviteitcode 089879 Beoordeling onderzoek voor derden. Onlangs is door de NZa bevestigd dat dit zowel een herbeoordeling op aanvraag van een externe medisch...
12 juni, 2020 - 10:30
De eerste webinar op dinsdag 26 mei was een groot succes. Meer dan 350 NVvR-leden hebben gekeken en geluisterd naar prof.dr. Witte Hoogendijk, die de tip gaf om af en toe te leven als een beest, en prof.dr. Mathias Prokop, die een overzicht bood van de afgelopen maanden...
28 mei, 2020 - 15:00
In de Leidraad Persoonlijke bescherming in de (poli)klinische setting vanwege COVID-19 van het FMS-Expertiseteam Infectiepreventie zijn risicovolle handelingen gedefinieerd, waarbij het advies is een chirurgisch masker II of IIR en bril of face-shield te dragen bij...
13 mei, 2020 - 15:20
De Commissie Onderwijs en het bestuur van de NVvR willen e-learning modules gaan ontwikkelen; te starten met 'Risico’s contrastmiddelen'. Ondersteuning van de Federatie Medisch Specialisten is mogelijk. Wij zijn op zoek naar mensen: - met affiniteit en interesse in moderne...
11 mei, 2020 - 13:50
ZonMw heeft de subsidieoproep voor twee aandachtsgebieden ('Voorspellende diagnostiek en behandeling' en 'Zorg en preventie') binnen het COVID-19 Programma opengesteld. Onderzoeksgroepen kunnen voorstellen indienen voor onderzoek gericht op de effecten van en de maatregelen...
4 mei, 2020 - 12:00
Wat zijn de laatste inzichten op het gebied van COVID-19 en radiologie? Hoe gaan de verschillende ziekenhuizen om met de rol en inzet van beeldvorming bij diagnostiek en (pre-operatieve) screening gezien het ontbreken van wetenschappelijke onderbouwing? Hoe gaat de non-...
24 april, 2020 - 11:30
Reserveer vast in je agenda, 'Radiologendagen en Sandwichcursus bij je thuis! – webinars' op dinsdag 26 mei, dinsdag 2 juni, dinsdag 9 juni en dinsdag 16 juni, van 19.30 – 21.30 uur. Verdere informatie volgt via een aparte mailing.  
24 april, 2020 - 11:00
De commentaarfase voor de richtlijn dysplastische heupontwikkeling is gestart. U kunt tot en met 16 juni 2020 commentaar leveren op deze richtlijn.
22 april, 2020 - 14:45
Er is een keuze gemaakt voor één landelijke voorziening waar alle Nederlandse zorginstellingen op aangesloten worden voor het digitaal uitwisselen van radiologische beelden en verslagen. Een mijlpaal van het programma Twiin met bijdrage vanuit de NVvR. De afgelopen periode...
21 april, 2020 - 16:00
De Radiologendagen op 28 en 29 mei en de SandWichCursus van 16 t/m 19 juni zullen definitief geen doorgang vinden. Om elkaar in de loop van dit jaar alsnog te ontmoeten, werken de Commissie Sandwichcursus en het comité Radiologendagen samen met congresorganisatie BENG! aan...
17 april, 2020 - 10:30
In verband met het Corona-virus/COVID-19 is in overleg tussen NVvR-bestuur, NVNG-bestuur, Concilium Radiologicum en Commissie Onderwijs besloten om het fysieke onderwijs voor aios tot 6 juli 2020 (is tot de start van de zomervakantie) om te zetten naar online sessies. Dit...
16 april, 2020 - 10:00
De commentaarfase voor de richtlijn Infantiele Hemangiomen is gestart. U kunt tot en met 3 juni 2020 commentaar leveren op deze richtlijn.
8 april, 2020 - 16:00
De commentaarfase voor de richtlijn Beeldvorming ioniserende straling is gestart. U kunt tot en met 20 mei 2020 commentaar leveren op deze richtlijn.
8 april, 2020 - 15:30
Op dit moment worden er in verschillende ziekenhuizen in Nederland onderzoeken opgezet rondom COVID-19. Vanuit ZonMw is het bericht gekomen dat er een COVID-19 subsidieprogramma in de maak is. Het gaat hierbij om onderzoek op het gebied van preventie, prognostiek,...
6 april, 2020 - 12:00
COVID-19 houdt ons allemaal bezig. Rondom diagnose en behandeling is echter veel nog niet bekend, of er is nog geen wetenschappelijk bewijs voor een aanbevolen werkwijze. In het NVvR Netwerk COVID-19 worden kennis en ervaringen door radiologen/NVvR-leden gedeeld.
3 april, 2020 - 11:49