Nieuws

Hier vindt u nieuwsberichten voor alle leden van de NVvR en bezoekers van de NVvR-website. Een selectie van nieuwsberichten wordt elke laatste vrijdag van de maand verstuurd als digitale nieuwsbrief aan alle NVvR-leden.

Voor nieuws van de secties voor de eigen leden: Zie Sectiezaken per sectie

Vanuit "studio Sandwichcursus" in de ReeHorst is de eerste SWC online van start gegaan. Met Abdominale radiologie is op dinsdag 10 november het spits afgebeten. De cursusleiders zorgen voor de inleidingen vanaf de presentatietafel, de sprekers stellen in hun presentaties...
11 november, 2020 - 09:00
Vandaag, 8 november 2020, is het exact 125 jaar geleden dat Willem Röntgen in zijn laboratorium de röntgenstralen ontdekte. Voor deze ontdekking ontvangt hij in 1901 de eerste Nobelprijs voor Natuurkunde. De röntgenstralen zijn later naar hem vernoemd. Hij noemt ze zelf...
8 november, 2020 - 09:00
Vanuit de European Society of Radiology (ESR) is de oproep ontvangen om abstracts voor de ECR 2021 in te dienen voor een oral, poster en/of student presentation. De deadline voor abstract submission is verlengd tot vrijdag 13 november a.s. Klik hier. 
6 november, 2020 - 09:15
Op 8 november wordt wereldwijd de negende Internationale Dag van de Radiologie (IDoR2020) gevierd. Op deze datum ontdekte Wilhelm Röntgen in 1895 de röntgenstraling. In 2020 zal de Internationale Dag van de Radiologie in het teken staan van alle beeldvormende professionals ...
5 november, 2020 - 10:00
Graag maken wij u erop attent dat mutaties die invloed kunnen hebben op uw lidmaatschap van de NVvR per 2021, vóór 1 december naar het bureau van de NVvR moeten worden gemaild. Algemene informatie over het lidmaatschap is te vinden op deze website. Mutaties in uw...
2 november, 2020 - 14:00
Op 28 oktober vond een bijeenkomst plaats over de Logex-benchmark, waar leden de kans kregen vragen te stellen aan LOGEX over bijvoorbeeld de werking van de benchmark, de voor- en nadelen ervan en de toepassing in de praktijk.
29 oktober, 2020 - 13:40
Bijna alle ziekenhuizen hebben zich aangemeld voor de landelijke voorziening van Twiin voor de uitwisseling van beelden en verslagen. En momenteel gaan er dagelijks ziekenhuizen 'live', wat betekent dat ze in het adresboek zijn te vinden, zelf beelden en verslagen kunnen...
28 oktober, 2020 - 09:15
Op 7 oktober jl. is de Voortgangstoets (VGT) door de aios gemaakt. Deze keer ging het, zoals bij veel activiteiten vanwege COVID-19, anders dan anders. De VGT kon niet plaatsvinden in de vertrouwde TenT bij de VU in Amsterdam en de toets werd op meer dan 10 verschillende...
23 oktober, 2020 - 13:30
Door de werkgroep tuchtrecht NVvR wordt sinds zomer 2020 regelmatig een samenvatting van een tuchtuitspraak op deze website gepubliceerd, als onderdeel van het Kwaliteitsbeleid van de NVvR. Doel daarvan is om onder radiologen de kennis van het tuchtrecht te vergroten en te...
21 oktober, 2020 - 14:56
Recente uitspraken van minister Hoekstra (gedaan tijdens de Algemene Financiële beschouwingen), dat de radioloog overbodig is geworden omdat een machine beter de plaatjes kan lezen, hebben onder radiologen veel stof doen opwaaien. Het NVvR-bestuur heeft ervoor gekozen om...
13 oktober, 2020 - 10:52
CGS heeft het Besluit Covid-19 vastgesteld. Hiermee wil het CGS tegemoet komen aan de registratielast van medisch specialisten en profielartsen tijdens de Corona-crisis.
12 oktober, 2020 - 15:30
Vanuit de multidisciplinaire wetenschapscommissie COVID-19 van FMS het verzoek om kennisvragen te formuleren gerelateerd aan de zorg rond COVID-19 voor een Federatiebrede COVID-gerelateerde kennisagenda. Het gaat hierbij om ‘de belangrijkste kennisvragen met betrekking tot...
12 oktober, 2020 - 11:00
Goed onderzoek verdient een podium. Elke 2 jaar reikt de Federatie Medisch Specialisten daarom de Wetenschaps- en Innovatieprijs uit. Met de kennis uit wetenschappelijk onderzoek kunnen medisch specialisten continu werken aan gepast gebruik van zorg: toegespitst op de...
12 oktober, 2020 - 09:00
Twee weken geleden is de inschrijving voor de Sandwichcursus Abdominale Radiologie en Neuroradiologie van 10 t/m 13 november 2020 geopend. Gezien de COVID-ontwikkelingen, de aangescherpte (regionale) Coronamaatregelen en het aanvullende beleid van de individuele...
8 oktober, 2020 - 16:30
Na de Radiologie Ratatouille is het in november weer tijd voor een stand-alone Sandwichcursus, met als thema Abdominale radiologie en Neuroradiologie. De cursusleiders hebben met enthousiasme een prachtig en gevarieerd programma voor u samengesteld. Leest u in dit boekje...
25 september, 2020 - 13:00