Nieuws

Hier vindt u nieuwsberichten voor alle leden van de NVvR en bezoekers van de NVvR-website. Een selectie van nieuwsberichten wordt elke laatste vrijdag van de maand verstuurd als digitale nieuwsbrief aan alle NVvR-leden.

Voor nieuws van de secties voor de eigen leden: Zie Sectiezaken per sectie

Tijdens het Nationaal Coassistenten Congres op zaterdag 6 april jl. hebben enkele honderden coassistenten kennis kunnen maken met de mooie en interessante aspecten van het vak radiologie. Dankzij een aantal enthousiaste arts-assistenten in opleiding tot radioloog/nucleair ...
12 april, 2019 - 12:00
In 2017 is het SKMS project ‘Ontwikkeling van een kwaliteitsregistratie voor thermale ablatie bij patiënten met niet-resectabele colorectale levermetastasen’ gestart. Dit project komt voort uit de erkenning van het Zorginstituut Nederland van thermale ablaties als effectief...
11 april, 2019 - 16:16
De commentaarfase van de drie modules uit de richtlijn Kleincellig longcarcinoom is gestart. U kunt tot en met 4 juni 2019 commentaar leveren op deze modules uit de richtlijn.
11 april, 2019 - 13:59
Naar aanleiding van de meta-analyse studie van Katsanos et al, gepubliceerd in de Journal of the American Heart Association, 2018;7 is de veiligheid van het gebruik van Paclitaxel gecoate ballonnen of Paclitaxel afgevende stents bij Perifeer Arterieel Vaatlijden (PAV) ter...
9 april, 2019 - 08:30
De commentaarfase van twee conceptmodules van de richtlijn Gliomen is gestart. U kunt tot en met 28 mei 2019 commentaar leveren op deze modules uit de richtlijn.
5 april, 2019 - 10:25
In een nieuw kwaliteitsproject werkt de NVvR samen met de NHG aan landelijke samenwerkingsafspraken voor de inzet van beeldvormende diagnostiek in de eerstelijn. Doelstelling is een doelmatiger gebruik van radiologie door de juiste diagnostiek bij de juiste indicatie te...
29 maart, 2019 - 08:30
Over 7 4 weken vinden in 't Gooiland Hilversum de Radiologendagen plaats, met als thema ‘Contrasten in de Radiologie’. De voorbereidingen zijn in volle gang en ook dit jaar bieden we weer een programma met interessante sprekers, refresher courses en wetenschappelijke...
28 maart, 2019 - 14:00
Het voorstel voor een landelijk mammadossier waarbij de systemen voor borstkankerscreening zijn gekoppeld met de EPD's in de ziekenhuizen en via een gestandaardiseerde gegevensset uitwisselen, staat op de concept roadmap van prioriteiten van het ministerie van VWS. Deze...
28 maart, 2019 - 10:45
Op advies van de NZa zullen de tarieven voor eerstelijnsdiagnostiek worden vrijgegeven per 1 januari 2020. Dit is gepubliceerd in de Staatscourant op 20 maart 2019. De praktijk zal moeten uitwijzen in hoeverre dit zal leiden tot grote wijzigingen in de afspraken tussen...
27 maart, 2019 - 09:00
Voor en door leden: een overzicht van bij- en nascholingsactiviteiten binnen de radiologie, die deze maand zijn ontvangen. Ontvangen verzoeken in maart tot vermelding van Bij- en Nascholingsactiviteiten:​ 10 en 11 mei: Skillsdag Algemene Interventie Radiologie voor Aios...
15 maart, 2019 - 11:00
De uitwisseling van medische gegevens kan sneller en veiliger. Het programma Twiin gaat ervoor zorgen dat gegevens zoals röntgenfoto’s eenvoudiger gedeeld kunnen worden tussen zorgverleners en met patiënten. Tijdens het jaarlijkse evenement Zorg & ICT in Utrecht hebben...
14 maart, 2019 - 10:00
Op 4 juni 2019 organiseert de commissie Expertise NVvR een informatiebijeenkomst over juridische aspecten van adviesrapportages en expertise. Bestuurders van secties, commissies en leden van expertisepanels zijn van harte uitgenodigd deel te nemen. Meer informatie? Lees...
5 maart, 2019 - 14:21
Voor en door leden: een overzicht van bij- en nascholingsactiviteiten binnen de radiologie, die deze maand zijn ontvangen. Ontvangen verzoeken in februari tot vermelding van Bij- en Nascholingsactiviteiten:​ 10 en 11 mei: Skillsdag Algemene Interventie Radiologie voor Aios...
25 februari, 2019 - 09:00
Per 1 februari 2019 is de subsidieregeling veelbelovende zorg in werking getreden. Het doel van deze regeling is het versnellen van de toegang van de patiënt tot potentieel veelbelovende zorg via opname in het basispakket. De subsidieregeling wordt uitgevoerd door het...
19 februari, 2019 - 08:00
De Examencommissie van de NVvR is op zoek naar enthousiaste radiologen die zitting willen nemen in de commissie. De Examencommissie organiseert de halfjaarlijkse Voortgangstoets (VGT) in de opleiding tot radioloog. Commissieleden zijn onder meer betrokken bij het opstellen...
15 februari, 2019 - 09:00