Nieuws

Hier vindt u nieuwsberichten voor alle leden van de NVvR en bezoekers van de NVvR-website. Een selectie van nieuwsberichten wordt elke laatste vrijdag van de maand verstuurd als digitale nieuwsbrief aan alle NVvR-leden.

Voor nieuws van de secties voor de eigen leden: Zie Sectiezaken per sectie

Graag brengen wij u op de hoogte van twee subsidiemogelijkheden. Het gaat om het programma Doelmatigheidsonderzoek (DO) en de Subsidieregeling Veelbelovende Zorg. Bij het programma DO kan worden ingezet op de geprioriteerde kennishiaten uit de Kennisagenda Radiologie (zie...
11 juli, 2019 - 18:30
De commentaarfase van het addendum Infectieuze Endocarditis is gestart. U kunt tot en met 30 augustus 2019 commentaar leveren op dit addendum.   
9 juli, 2019 - 12:00
Begin juli hebben twee Corona Aios van het eerste uur uit het Amsterdam UMC, locatie AMC en Maastricht UMC+ de opleiding tot radioloog afgerond. Om dit heuglijke feit te vieren zijn deze jonge klaren, hun opleiders en de afdelingen Radiologie en Nucleaire Geneeskunde door...
2 juli, 2019 - 16:30
Jonas Castelijns, hoogleraar radiologie, is op 21 juni bij zijn afscheid van het Amsterdam UMC, locatie VUmc, benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw.
2 juli, 2019 - 16:00
De commentaarfase van de conceptmodules voor de richtlijn Antitrombotisch beleid is gestart. U kunt tot en met 5 september 2019 commentaar leveren op deze modules uit de richtlijn.
2 juli, 2019 - 15:00
Tijdens de Sandwichcursus is de Bart Wiarda prijs 2018 uitgereikt aan Robin Smithuis en Merel Scheurkogel als best geëvalueerde sprekers van alle parallelsessies tijdens de drie Sandwichcursussen in 2018. De titel van hun gezamenlijke parallelsessie luidde tijdens de...
26 juni, 2019 - 13:45
De René Vogels Stichting beheert een particulier fonds voor de kankerbestrijding. Jaarlijks worden uit dit fonds reisbeurzen verstrekt aan jonge onderzoekers die in het buitenland bijzondere kennis en vaardigheden willen verwerven voor het kankeronderzoek in Nederland. De...
20 juni, 2019 - 09:00
In de collectie van het Teylers Museum in Haarlem is een set van de oudste röntgenfoto's uit 1895 teruggevonden. Wilhelm Röntgen maakte deze foto's, o.a. van de hand van zijn vrouw, en stuurde ze met zijn publicatie over 'X-stralen' naar collega-natuurkundigen waaronder...
16 juni, 2019 - 08:00
De vakjury van de Wetenschaps- en Innovatieprijs van de Federatie Medisch Specialisten heeft drie genomineerden geselecteerd uit 21 inzendingen van de wetenschappelijke verenigingen. De AMACING studie is één van de kanshebbers. Dit onderzoek van cardiologen, internisten en...
11 juni, 2019 - 12:12
In verband met een groot aantal wijzigingen naar aanleiding van de eerste commentaarronde komt module 1 uit de richtlijn Acute Wervelletsels voor de tweede keer in de commentaarfase. U kunt tot en met 28 juni 2019 commentaar leveren op deze richtlijn.
28 mei, 2019 - 13:00
Eind juni staat er weer een mooie Sandwichcursus op het programma, georganiseerd door de secties Abdominale Radiologie en Kinderradiologie.
28 mei, 2019 - 09:00
'Contrasten in de Radiologie' keerden regelmatig terug in het programma van de Radiologendagen (16-17 mei 2019) in Gooiland Hilversum, en waren wellicht ook gespreksonderwerp bij de koffie. Naast inhoudelijke bijdragen op het gebied van radiologie, zoals verslaglegging in...
20 mei, 2019 - 12:00
De commentaarfase van de conceptrichtlijn niet-kleincellig longcarcinoom modules set 1 is gestart. U kunt tot en met 25 juni 2019 commentaar leveren op deze richtlijn.
15 mei, 2019 - 09:00
In het Hoofdlijnenakkoord Medisch Specialistische Zorg 2019-2022 is de afspraak gemaakt te komen tot een 'versnellingsagenda’ onder het motto Juiste Zorg op de Juiste Plek. FMS, NVZ, NFU, ZKN, ZN, V&VN en de Patiëntenfederatie hebben voor vier aandoeningen een...
13 mei, 2019 - 09:00
Op initiatief van de NVvR is, onder voorzitterschap van dhr. A.J. van der Molen, de nieuwe multidisciplinaire richtlijn 'Veilig Gebruik van Contrastmiddelen – deel 2' ontwikkeld. Namens de NVvR zijn ook betrokken dhr. R.W.F. Geenen, dhr. T. Leiner, mevr. H.M. Dekker en mevr...
7 mei, 2019 - 14:00