Nieuws

Hier vindt u nieuwsberichten voor alle leden van de NVvR en bezoekers van de NVvR-website. Een selectie van nieuwsberichten wordt elke laatste vrijdag van de maand verstuurd als digitale nieuwsbrief aan alle NVvR-leden.

Voor nieuws van de secties voor de eigen leden: Zie Sectiezaken per sectie

In een eerder nieuwsbericht hebben we u geattendeerd op de zesde versie van het Multidisciplinair Normeringsrapport Oncologie van SONCOS. Het doel van de SONCOS normering is het verbeteren van de zorg voor kankerpatiënten in Nederland, door de randvoorwaarden voor goede...
29 maart, 2018 - 15:00
Inschrijvingen tot en met 30 april 2018 maken nog gebruik van het lage tarief! De Sandwichcursus vindt plaats van 19 tot en met 22 juni 2018 in de Reehorst te Ede. De SWC Neuroradiologie waarbij onderwerpen aan bod komen waarmee vrijwel elke radioloog in aanmerking komt, is...
27 maart, 2018 - 17:27
Een dood gevonden zeearend is onderzocht op de faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht. Er zijn zowel röntgenfoto's als een CT-scan gemaakt, waarop diverse breuken waren te zien. Aan de hand van de diverse interne bloedingen en gescheurde organen, in...
26 maart, 2018 - 12:14
Voor en door leden: een overzicht van bij- en nascholingsactiviteiten binnen de radiologie, die deze maand zijn ontvangen. Ontvangen verzoeken in maart tot vermelding van Bij- en Nascholingsactiviteiten:​ 21 april 2018: ​Hands-on with AI in Radiology, Radboudumc, Nijmegen 7...
14 maart, 2018 - 17:39
Wat zijn de ontwikkelingen in de arbeidsmarkt voor radiologen en nucleaire geneeskundigen? Waar komen 'jonge klaren' terecht na hun opleiding? En wat zijn de verwachtingen voor de toekomst? Vragen voor de Commissie In- en Uitstroom van de NVvR. Deze commissie wordt...
14 maart, 2018 - 09:00
U kunt van een dubbel gouden medaillewinnares op de Paralympics horen hoe zij het verschil weet te maken. De NVvR is er trots op Bibian Mentel te mogen ontvangen tijdens de Radiologendagen 2018!
14 maart, 2018 - 08:38
De commentaarfase voor de conceptrichtlijn Acute Diverticulitis is gestart. Tot en met 3 mei 2018 kan commentaar worden geleverd op deze richtlijn.
13 maart, 2018 - 14:55
Inschrijving voor de cursus van 12 juni 2018 bij Boerhaave Nascholing is geopend. Er volgt nog een alternatieve en tevens laatste cursusdag. De eerder daarvoor gecommuniceerde cursusdatum van 26 november 2018 is verzet naar maandag 17 januari 2019. Inschrijven voor deze ...
28 februari, 2018 - 08:30
Hierbij attenderen we u op de zesde versie van het Multidisciplinair Normeringsrapport Oncologie van SONCOS. Aan de totstandkoming van deze versie hebben 24 beroepsverenigingen van medisch specialisten, waaronder de NVvR, bijgedragen. Het doel van de SONCOS normering is het...
27 februari, 2018 - 10:33
De Nederlandse Vereniging voor Klinische Fysica (NVKF) bestaat dit jaar 45 jaar. Om deze reden wordt er op 4 oktober een lustrumcongres gehouden, waarbij ook de NVvR-leden van harte zijn uitgenodigd om aan te sluiten in de Philharmonie te Haarlem. Het thema luidt: Daar zit...
22 februari, 2018 - 07:46
Laatste kans om nog een abstract of Case report in te dienen voor de Radiologendagen 2018. De nieuwe deadline is uiterlijk 4 maart!  U bent van harte welkom op de Radiologendagen, schrijf hier direct in.Klik hier voor meer informatie over de Radiologendagen 2018 'Make a...
20 februari, 2018 - 16:16
Het Belgische Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) en ZonMw, de Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie, investeren samen 6 miljoen euro in vergelijkende, praktijkgerichte klinische studies. Deze BeNeFIT-call voor...
20 februari, 2018 - 14:30
De jaarlijkse bottom-up procedure voor het indienen en selecteren van onderwerpen voor voorwaardelijke toelating tot het verzekerde pakket van de Zorgverzekeringswet is gestart. Zorginstituut Nederland roept partijen in de zorg op om onderwerpen aan te melden door indiening...
19 februari, 2018 - 16:39
Voor en door leden: een overzicht van bij- en nascholingsactiviteiten binnen de radiologie, die deze maand zijn ontvangen. Ontvangen verzoeken in februari tot vermelding van Bij- en Nascholingsactiviteiten:​ 9-10 april 2018: Vaatdagen 2018 in NH Leeuwenhorst te ...
14 februari, 2018 - 00:00
Met instemming van de Algemene Vergadering (AV) is op 8 februari jl. een intentieverklaring ondertekend tussen de NVvR en VZVZ, de Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie. Doel is implementatie van een korte termijn oplossing voor de uitwisseling van...
12 februari, 2018 - 17:00