Nieuws

Hier vindt u nieuwsberichten voor alle leden van de NVvR en bezoekers van de NVvR-website. Een selectie van nieuwsberichten wordt elke laatste vrijdag van de maand verstuurd als digitale nieuwsbrief aan alle NVvR-leden.

Voor nieuws van de secties voor de eigen leden: Zie Sectiezaken per sectie

De commentaarfase voor de richtlijn Schouderprothese is gestart. U kunt tot en met 18 maart 2021 commentaar leveren op deze richtlijn.
16 februari, 2021 - 13:19
De commentaarfase voor de richtlijn Radiologische diagnostiek acute trauma-opvang van kinderen is gestart. U kunt tot en met 29 maart 2021 commentaar leveren op deze richtlijn.
16 februari, 2021 - 12:38
Ontvangen verzoeken in februari tot vermelding van Bij- en Nascholingsactiviteiten:​ 7 april 2021: Orgaansparende behandelingen in de GE oncologie, online symposium georganiseerd met interactieve onderdelen, AVL 10 of 11 juni 2021: Andreas cursus 2021: Save the date,...
15 februari, 2021 - 08:00
De Tweede Kamer heeft met algemene stemmen een motie aangenomen om vroege opsporing van borstkanker met MRI mogelijk te maken voor vrouwen met zeer dicht borstklierweefsel. Vanuit de NVvR was een brief aan de leden van de Tweede Kamer geschreven om deze motie te...
10 februari, 2021 - 10:30
Vanaf 1 januari 2021 kunnen activiteiten die vallen onder Overige Deskundigheidsbevordering (ODB) accreditatiepunten opleveren. 
29 januari, 2021 - 09:00
De commentaarfase voor richtlijnmodules van de richtlijn colorectaal carcinoom is gestart. U kunt tot en met 16 maart 2021 commentaar leveren op deze richtlijnmodules.
27 januari, 2021 - 16:06
De multidisciplinaire wetenschapscommissie COVID-19 van de Federatie Medisch Specialisten is in juli 2020 gestart met de ontwikkeling van een landelijke COVID-kennisagenda. Een intensief proces waar veel partijen, waaronder de NVvR, aan hebben bijgedragen. En met succes: de...
26 januari, 2021 - 14:32
Deze week is versneld gestart met de vaccinatie van zorgmedewerkers in de ziekenhuizen in COVID en acute zorg. Omdat de radiodiagnostisch laboranten (op de SEH, aan het bed, bij de CT) ook in de frontlinie staan en ze als gespecialiseerde zorgmedewerker schaars zijn en niet...
8 januari, 2021 - 13:30
Voor NVvR-leden is de Informatie van de CvB voor 2021 beschikbaar met een geactualiseerde tabel van NZa-zorgactiviteiten met normtijden en NVvR-registratierichtlijnen. Alle documenten zijn ook te vinden op de website onder Praktijk → DBC / DOT / bekostiging.
28 december, 2020 - 11:30
De Nederlandse Vereniging voor Neurologie (NVN) heeft de 5-jaarlijkse gouden Winklermedaille toegekend aan de onderzoeksgroep MR CLEAN, die bestaat uit drie neurologen en drie radiologen. Ze ontvangen deze prijs voor hun onderzoek naar de endovasculaire behandeling van...
21 december, 2020 - 13:30
Afgelopen maanden is een start gemaakt met een werkdocument Strategische visie NVvR 2021-2030. Op basis van overleg binnen bestuur, tussen bestuur en secties, vanuit het bureau en met input uit de Algemene Vergadering d.d. 12 november jl. is de huidige versie tot stand...
18 december, 2020 - 09:00
De Commissie Kwaliteit is op zoek naar nieuwe gezichten. Wegens het aflopen van zittingstermijnen gaan enkele leden ons per 2021 verlaten.
17 december, 2020 - 20:45
De commentaarfase voor de richtlijnmodules Endometriumcarcinoom is gestart. U kunt tot en met 20 januari 2021 commentaar leveren op deze richtlijnmodules.  
17 december, 2020 - 10:03
De contributiefacturen worden begin januari verzonden. Indien u half januari geen of een onjuiste factuur ontvangen heeft, wilt u het bureau dan even een berichtje sturen? Anders ontvangt u wellicht onnodig een betalingsherinnering. Wist u dat u ook een machtiging kunt...
16 december, 2020 - 17:00
Eén van de speerpunten van de Commissie Wetenschap is het vormen van een consortium van radiologen en onderzoekers binnen de radiologie om meer samenwerking en aansluiting bij wetenschappelijk onderzoek te stimuleren. Een eerste stap hierbij is kennismaking met onderzoekers...
10 december, 2020 - 15:00