Nieuws

Hier vindt u nieuwsberichten voor alle leden van de NVvR en bezoekers van de NVvR-website. Een selectie van nieuwsberichten wordt elke laatste vrijdag van de maand verstuurd als digitale nieuwsbrief aan alle NVvR-leden.

Voor nieuws van de secties voor de eigen leden: Zie Sectiezaken per sectie

In verband met het Corona-virus/COVID-19 heeft ZonMw passende maatregelen getroffen. De indieningstermijn van alle openstaande subsidieoproepen met een indieningsdatum in maart en april wordt met 2 maanden verlengd. De indieningsdata worden zo snel als mogelijk aangepast....
18 maart, 2020 - 10:00
In verband met het Corona-virus/COVID-19 is besloten om de Voortgangstoets, die gepland staat voor woensdag 8 april, geen doorgang te laten vinden. Dit besluit is genomen in overleg tussen het NVvR-bestuur, het NVNG-bestuur, het Concilium Radiologicum en de Examencommissie...
17 maart, 2020 - 18:53
Ontvangen verzoeken in maart tot vermelding van Bij- en Nascholingsactiviteiten:​ 11-13 juni 2020: GEANNULEERD: Andreas cursus hands-on HRCT, Hotel Arena te Amsterdam 29-30 juni 2020: Vaatdagen, NH Leeuwenhorst te Noordwijkerhout.   Op verzoek kan een wetenschappelijke...
16 maart, 2020 - 10:00
De aandacht voor de mogelijke rol van een CT-scan van de longen bij de opsporing en behandeling van COVID-19 neemt in rap tempo toe. In China gebeurde dat ook en daar is inmiddels een richtlijn opgesteld, waarin de CT-scan een rol heeft gekregen in meerdere stadia van de...
15 maart, 2020 - 18:00
De commentaarfase voor de richtlijn Aneurysma van de Abdominale Aorta is gestart. U kunt tot en met 29 april 2020 commentaar leveren op deze richtlijn.
11 maart, 2020 - 14:30
Zie de RIVM-website voor de actuele, landelijke richtlijn hoe te handelen bij een patiënt met (verdenking op) COVID-19. In dit bericht wordt ingegaan op de rol van radiologische beeldvorming.
9 maart, 2020 - 20:00
De richtlijn Veilig gebruik van contrastmiddelen – deel 2 is toegevoegd aan de Richtlijnendatabase. In november 2019 is deze richtlijn door de AV vastgesteld. De richtlijn gaat over: voorzorgsmaatregelen voor het veilig kunnen toedienen van contrastmiddelen in de bloedvaten...
9 maart, 2020 - 08:00
De commentaarfase voor de richtlijn Achilles tendinopathie is gestart. U kunt tot en met 8 april 2020 commentaar leveren op deze richtlijn.
4 maart, 2020 - 17:00
Deelname aan de Radiologendagen op 28 en 29 mei is op twee manieren mogelijk. U kunt zelf een wetenschappelijk onderzoek of mooie casus presenteren, of u kunt daar natuurlijk naar komen luisteren. In beide gevallen bent u van harte welkom. De commissie heeft een gevarieerd...
27 februari, 2020 - 16:30
Graag brengen wij u op de hoogte van een nieuwe subsidiemogelijkheid. Het gaat om de Subsidieregeling Veelbelovende Zorg.  Subsidieregeling Veelbelovende Zorg: Het doel van de subsidieregeling veelbelovende zorg is het versnellen van de toegang van de patiënt tot potentieel...
25 februari, 2020 - 17:00
De data van de cursussen Stralingshygiëne 2020 bij Boerhaave Nascholing in Leiden zijn bekend. Het volgen van de cursus Stralingshygiëne is verplicht voor alle aios. Differentianten Nucleaire radiologie en Interventieradiologie moeten een aanvullende cursus volgen. Ook voor...
19 februari, 2020 - 09:49
De commentaarfase voor de richtlijnmodules van colorectaal carcinoom is gestart. U kunt tot en met 2 april 2020 commentaar leveren op deze richtlijnmodules.
18 februari, 2020 - 15:00
Ontvangen verzoeken in februari tot vermelding van Bij- en Nascholingsactiviteiten:​ 11-13 juni 2020: voor de 5e keer wordt i.s.m. de cardiologie de hands-on cursus Cardiac MRI in clinical practice gegeven, Medisch Spectrum Twente, Enschede Op verzoek kan een...
14 februari, 2020 - 10:00
In het jaar 2020 is het 175 jaar geleden dat W.C. Röntgen werd geboren, en 125 jaar geleden dat hij de straling ontdekte die naar hem is vernoemd. Hieraan wordt in Apeldoorn speciale aandacht gegeven, immers Willem Röntgen bracht daar een gedeelte van zijn jeugd door. Op de...
13 februari, 2020 - 13:38
update 12-3-2020: i.v.m. het corona-virus is besloten deze bijeenkomst te verplaatsen naar een nog nader vast te stellen datum. Via een nieuwsbericht zullen we u hierover informeren. Indien u zich heeft aangemeld, ontvangt u hierover bericht per e-mail.    De NVvR commissie...
11 februari, 2020 - 16:00