Nieuws

Hier vindt u nieuwsberichten voor alle leden van de NVvR en bezoekers van de NVvR-website. Een selectie van nieuwsberichten wordt elke laatste vrijdag van de maand verstuurd als digitale nieuwsbrief aan alle NVvR-leden.

Voor nieuws van de secties voor de eigen leden: Zie Sectiezaken per sectie

In het Hoofdlijnenakkoord Medisch Specialistische Zorg 2019-2022 is de afspraak gemaakt te komen tot een 'versnellingsagenda’ onder het motto Juiste Zorg op de Juiste Plek. FMS, NVZ, NFU, ZKN, ZN, V&VN en de Patiëntenfederatie hebben voor vier aandoeningen een...
13 mei, 2019 - 09:00
Op initiatief van de NVvR is, onder voorzitterschap van dhr. A.J. van der Molen, de nieuwe multidisciplinaire richtlijn 'Veilig Gebruik van Contrastmiddelen – deel 2' ontwikkeld. Namens de NVvR zijn ook betrokken dhr. R.W.F. Geenen, dhr. T. Leiner, mevr. H.M. Dekker en mevr...
7 mei, 2019 - 14:00
Kunnen we niet meer zonder artificial intelligence (AI)? Wat vinden aios, fellows en radiologen ervan? En wat weten we eigenlijk van AI? Neem deel aan the International Survey on Artificial Intelligence in Radiology via http://airadiologysurvey.com en maak kans op een boek...
6 mei, 2019 - 15:00
De commentaarfase van de conceptrichtlijn Luchtbehandeling in operatiekamers en behandelkamers is gestart. U kunt tot en met 24 juni 2019 commentaar leveren op deze richtlijn.
6 mei, 2019 - 15:00
Voor en door leden: een overzicht van bij- en nascholingsactiviteiten binnen de radiologie, die deze maand zijn ontvangen. Ontvangen verzoeken in mei tot vermelding van Bij- en Nascholingsactiviteiten:​ 16-18 oktober: ECPR 2019 in Utrecht31 o​ktober-2 november: Virtual...
1 mei, 2019 - 12:15
De NVIR heeft de eerste Ziedses des Plantes-Philipsprijs uitgereikt voor innovatief onderzoek in de interventieradiologie. Dit gebeurde tijdens de European Conference on Interventional Oncology (ECIO), die dit jaar van 8 t/m 11 april in Amsterdam plaatsvond. De prijs voor...
26 april, 2019 - 08:30
De commentaarfase van de conceptrichtlijn gebruik MRI bij patiënten met implantaten is gestart. U kunt tot en met 12 juni 2019 commentaar leveren op deze richtlijn.
23 april, 2019 - 16:20
De commentaarfase van de conceptmodule Oligometastasen en de conceptmodule PSMA PET/ CT voor de richtlijn Prostaatcarcinoom is gestart. U kunt tot en met 22 mei 2019 commentaar leveren op deze modules uit de richtlijn.
23 april, 2019 - 16:00
De norm voor beschikbaarheid van de radioloog bij een geopende SEH, zoals vastgesteld in de Algemene Vergadering van de NVvR van 25 mei 2018, is overgenomen in de definitieve versie van het Kwaliteitskader Spoedzorgketen. Dit Kwaliteitskader is op 19 april 2019 aangeboden...
19 april, 2019 - 15:45
Heeft u verbeterpunten of knelpunten bij het aanvraagbeleid en uitvoering van beeldvormende diagnostiek voor de eerstelijn? U wordt uitgenodigd deze bij ons kenbaar te maken in het kader van een nieuw SKMS project “Landelijke samenwerkingsafspraken voor beeldvormende...
18 april, 2019 - 17:30
Vanaf 12 uur vond op maandag 15 april 2019 de digitale, halfjaarlijkse Voortgangstoets (VGT) plaats bij de VU in Amsterdam. In totaal 344 arts-assistenten-in-opleiding tot radioloog maakten 180 vragen. Onder voorbehoud van beschikbaarheid van de zaal zal de volgende VGT op...
15 april, 2019 - 15:00
Voor en door leden: een overzicht van bij- en nascholingsactiviteiten binnen de radiologie, die deze maand zijn ontvangen. Ontvangen verzoeken in maart tot vermelding van Bij- en Nascholingsactiviteiten:​ 20-22 juni: Cardiac MRI course, Medisch Spectrum Twente (Koningszaal...
15 april, 2019 - 12:00
Tijdens het Nationaal Coassistenten Congres op zaterdag 6 april jl. hebben enkele honderden coassistenten kennis kunnen maken met de mooie en interessante aspecten van het vak radiologie. Dankzij een aantal enthousiaste arts-assistenten in opleiding tot radioloog/nucleair ...
12 april, 2019 - 12:00
In 2017 is het SKMS project ‘Ontwikkeling van een kwaliteitsregistratie voor thermale ablatie bij patiënten met niet-resectabele colorectale levermetastasen’ gestart. Dit project komt voort uit de erkenning van het Zorginstituut Nederland van thermale ablaties als effectief...
11 april, 2019 - 16:16
De commentaarfase van de drie modules uit de richtlijn Kleincellig longcarcinoom is gestart. U kunt tot en met 4 juni 2019 commentaar leveren op deze modules uit de richtlijn.
11 april, 2019 - 13:59