Nieuws

Hier vindt u nieuwsberichten voor alle leden van de NVvR en bezoekers van de NVvR-website. Een selectie van nieuwsberichten wordt elke laatste vrijdag van de maand verstuurd als digitale nieuwsbrief aan alle NVvR-leden.

Voor nieuws van de secties voor de eigen leden: Zie Sectiezaken per sectie

De commentaarfase voor het conceptadviesrapport Postmortem Diagnostiek is gestart. U kunt tot en met 24 september 2020 commentaar leveren op dit adviesrapport.
12 augustus, 2020 - 16:59
Mede dankzij betrokken radiologen, zowel bij het programma Twiin vanuit de NVvR als bij de digitalisering in hun eigen ziekenhuis, hebben 62 van de 73 ziekenhuizen zich tot op heden aangemeld voor uitwisseling van beelden en verslagen via Twiin. Er zijn 17 ziekenhuizen '...
12 augustus, 2020 - 10:00
Vanuit de multidisciplinaire wetenschapscommissie COVID-19 het verzoek om kennisvragen te formuleren gerelateerd aan de zorg rond COVID-19. Kennisvragen kunnen via het inventarisatieformulier tot 27 september ingestuurd worden naar nvvr@radiologen.nl  Binnen de Federatie...
28 juli, 2020 - 16:37
Ontvangen verzoeken in juli tot vermelding van Bij- en Nascholingsactiviteiten:​  8, 15 en 22 september 2020: AI: Dokteren in de digitale wereld (Webinar drieluik). (Aanmelden tot 31 augustus).   Op verzoek kan een wetenschappelijke activiteit hierboven worden vermeld. Deze...
21 juli, 2020 - 10:25
De commentaarfase van de LESA Radiologische Diagnostiek is gestart. Dit document is opgesteld door een werkgroep van de Nederlandse Vereniging voor Radiologie en het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) o.l.v. dhr. drs. M.H. (Michiel) van Werkum, en beschrijft landelijke...
14 juli, 2020 - 17:00
Op de openingsdag van de online editie van het ECR congres 15-19 juli 2020, ontvangt prof. dr. J.A. (Jim) Reekers de ’Gold Medal’ van de European Society of Radiology. Met deze hoge onderscheiding worden de bijzondere verdiensten van ons erelid  op het gebied van de...
14 juli, 2020 - 15:00
De commentaarfase voor de richtlijn Follow-up na cholesteatoomchirurgie en beslisboom is gestart. U kunt tot en met 3 september 2020 commentaar leveren op deze modules.
14 juli, 2020 - 14:26
De commentaarfase voor de conceptmodules van de richtlijn dementie is gestart. U kunt tot en met 13 augustus 2020 commentaar leveren op deze modules.
1 juli, 2020 - 15:30
Het organiserend comité Radiologendagen en de commissie Sandwichcursus hebben de afgelopen periode hard gewerkt aan een mooi programma voor de gecombineerde cursus van 2 tot en met 4 september, Radiologie Ratatouille. Deze RD/SWC de luxe - limited edition zal plaatsvinden...
26 juni, 2020 - 11:00
Niet langer gebruik maken van een dvd voor het uitwisselen van radiologische beelden en verslagen. Dat is het doel van DVDexit, onderdeel van het programma Twiin, waar de NVvR vanaf het begin bij betrokken is. Als alle ziekenhuizen zich uiterlijk 31 juli hebben aangemeld...
25 juni, 2020 - 17:30
Naast de ‘tussentijdse’ QuickScan biedt de NVvR aan haar leden ook een ‘tussentijdse’ TOM (Team Ontwikkel Meter) aan. Deze is kosteloos aan te vragen (via digitaal systeem Compusense) via het bureau van de NVvR (nvvr@radiologen.nl). De Commissie Kwaliteitsvisitatie beveelt...
24 juni, 2020 - 13:06
Op woensdag 28 oktober a.s. van 16 tot 20 uur organiseert de Commissie voor Beroepsaangelegenheden (CvB) een bijeenkomst over de LOGEX benchmark voor NVvR-leden. In veel algemene ziekenhuizen wordt deze benchmark door het MSB gebruikt voor de verdeling van formatie en/of...
24 juni, 2020 - 09:30
Het NKI/AVL heeft, met financiering uit SKMS gelden, o.l.v. mw. dr. D.M.J. (Doenja) Lambregts een handleiding en teaching syllabus ontwikkeld voor MRI diagnostiek bij rectumcarcinomen t.b.v. de Watch-and-Wait (W&W) behandeling. Dit document biedt een praktische...
23 juni, 2020 - 14:00
Op donderdag 18 juni jl. heeft een eerste digitale Algemene Vergadering van de NVvR plaatsgevonden. De NVvR maakt hierbij gebruik van een tijdelijke noodwet "Digitale besluitvorming i.h.k.v. COVID-19", die het mogelijk maakt om als vereniging niet via een fysieke, maar via...
23 juni, 2020 - 13:00
Een onderzoek naar een veelbelovende, nieuwe techniek die ertoe kan leiden dat minder patiënten met pijn op de borst hartkatheterisatie hoeven te ondergaan, ontvangt een subsidie van € 658.926 uit de regeling Veelbelovende zorg van Zorginstituut Nederland en ZonMw. De...
22 juni, 2020 - 16:00