Nieuws

Hier vindt u nieuwsberichten voor alle leden van de NVvR en bezoekers van de NVvR-website. Een selectie van nieuwsberichten wordt elke laatste vrijdag van de maand verstuurd als digitale nieuwsbrief aan alle NVvR-leden.

Voor nieuws van de secties voor de eigen leden: Zie Sectiezaken per sectie

In de vakgroeprapportage radiologie van Logex worden vanaf het 3e kwartaal 2021 twee pagina's opgenomen met een meerjaren ontwikkeling van de productie en formatie. Deze toevoeging is in overleg tussen Logex en de CvB van de NVvR tot stand gekomen, vanuit de behoefte om de...
15 oktober, 2021 - 17:00
Nieuwe richtlijnen kunnen grote effecten hebben op de aanvragen van radiologische onderzoeken in de ziekenhuizen. Het bestuur van de NVvR streeft naar meer inzicht in de consequenties van een richtlijn op het aantal onderzoeken en een overzicht van de richtlijnen...
13 oktober, 2021 - 11:00
De Examencommissie van de NVvR is op zoek naar enthousiaste radiologen die zitting willen nemen in de commissie. De Examencommissie heeft tot taak de organisatie van de halfjaarlijkse Voortgangstoets (VGT) in de opleiding tot radioloog. Commissieleden zijn onder meer...
11 oktober, 2021 - 10:00
Op 6 oktober 2021 heeft voor het eerst sinds najaar 2019 weer een digitale Voortgangstoets (VGT) plaatsgevonden. De afgelopen periode was noodgedwongen door de Corona-maatregelen overgestapt op een papieren toets. 
6 oktober, 2021 - 18:00
De commentaarfase voor de conceptrichtlijn Hoofd-Halstumoren is gestart. U kunt tot en met 24 november 2021 commentaar leveren op deze richtlijn.
5 oktober, 2021 - 17:00
De nieuwe MemoRad met een grote variëteit aan artikelen is de afgelopen week bij de leden van de NVvR op de mat gevallen. Misschien vindt u het fijn om MemoRad ook digitaal te kunnen lezen? Dat kan! De MemoRads van de afgelopen jaren zijn terug te vinden op deze website, en...
1 oktober, 2021 - 11:00
Begin dit jaar is de staatssecretaris van VWS met een motie gevraagd om MRI in het bevolkingsonderzoek borstkanker voor vrouwen met dicht borstklierweefsel mogelijk te maken. Afgelopen week is een brief aan de Tweede Kamer gestuurd met de stand van zaken.
1 oktober, 2021 - 09:15
Parallel aan de toename van physician assistants (PA’s) in de praktijk is een Visie/consensusdocument Taakherschikking in de radiologie opgesteld, op initiatief van de NAPA en in samenwerking met de NVvR. Na vaststelling in de AV NVvR van 17 juni jl. is het document op 13...
22 september, 2021 - 12:30
Vanuit de Green Deal Duurzame Zorg is duurzaamheid een actueel thema binnen de gezondheidszorg geworden. Ook binnen de radiologie zijn initiatieven rondom duurzaamheid opgezet. Te denken valt aan activiteiten rondom afvalscheiding, besparing van contrastmiddelen en...
16 september, 2021 - 12:00
De ECR 2022 zal een Nederlands tintje krijgen, niet alleen door het voorzitterschap van Regina Beets-Tan, maar ook zal er een sessie ‘ESR meets the Netherlands’ worden georganiseerd. Het thema van ECR 2022 is ‘building bridges’. Dit willen we niet alleen zichtbaar maken...
16 september, 2021 - 09:44
De commentaarfase voor de conceptrichtlijn Vaattoegang voor hemodialyse is gestart. U kunt tot en met 25 oktober 2021 commentaar leveren op deze richtlijn.
15 september, 2021 - 12:15
Met de beweging Juiste zorg op de juiste plek willen de partners van het Hoofdlijnenakkoord (ziekenhuizen, zorgverzekeraars, VWS, Patiëntenfederatie Nederland, V&VN en de Federatie) de zorg herorganiseren door: - het voorkomen van (duurdere) zorg;  - het verplaatsen van...
8 september, 2021 - 16:00
Ontvangen verzoeken in september tot vermelding van Bij- en Nascholingsactiviteiten:​ 8 oktober 2021: Radiologische beeldvorming bij acuut herseninfarct, LUMC Boerhaave Nascholing Op verzoek kan een wetenschappelijke activiteit hierboven worden vermeld. Deze voorwaarden...
2 september, 2021 - 14:47
De René Vogels Stichting reikt reisbeurzen uit aan jonge kankeronderzoekers. Voor vergoeding komen in aanmerking reis- en verblijfkosten voor werkbezoeken aan het buitenland. Er zijn twee aanvraagrondes per jaar, de eerstvolgende ronde heeft als deadline 24 september 2021...
30 augustus, 2021 - 13:41
Het College Geneeskundige Specialismen (CGS) heeft in samenwerking met de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) de coulanceregeling herregistratie verruimd. Eerder was besloten tot een 20%-regeling vanwege COVID-19, die in de vorm van 40 punten werden...
20 augustus, 2021 - 10:20