Informatie van de CvB voor 2018

Op de NVvR-website vindt u 'Informatie van de CvB' voor 2018 (onder Praktijk → DBC / DOT / bekostiging) met daarin o.a. informatie over nieuwe zorgactiviteiten, onterechte toepassing van regels voor eerstelijnsdiagnostiek op tweedelijnszorg en uitvalproblemen bij interventieradiologie. Er is een geactualiseerde tabel van zorgactiviteiten met code, omschrijving, toelichting en normtijd. De normtijden voor 2018 zijn ongewijzigd ten opzichte van 2017.