Nieuws

Hier vindt u nieuwsberichten voor alle leden van de NVvR en bezoekers van de NVvR-website. Een selectie van nieuwsberichten wordt elke laatste vrijdag van de maand verstuurd als digitale nieuwsbrief aan alle NVvR-leden.

Voor nieuws van de secties voor de eigen leden: Zie Sectiezaken per sectie

Vandaag is tijdens de Sandwichcursus de eerste beurs verstrekt vanuit het Radiologie Research Fonds (RRF) van de NVvR. Hildo Lamb, bestuurslid Wetenschap, reikte de prijs uit aan Bas Hammer van het Hagaziekenhuis voor het onderzoek 'The value of 3T MRI in Ménière's disease...
15 november, 2018 - 14:00
Voor en door leden: een overzicht van bij- en nascholingsactiviteiten binnen de radiologie, die deze maand zijn ontvangen.
14 november, 2018 - 08:59
CT en MRI zijn radiologische, beeldvormende technieken die steeds belangrijker worden in de diagnostiek en het maken van een behandelplan voor hartaandoeningen. De cardiovasculaire radioloog heeft kennis en ervaring met deze zogeheten niet-invasieve beeldvormingstechnieken...
8 november, 2018 - 08:00
In september 2018 is een Europese Richtlijn voor diagnostische referentieniveaus voor pediatrische beeldvorming verschenen als onderdeel van de Stralingsbeschermingsserie van de Europese Commissie (EC). Deze richtlijn is voortgekomen uit het door de EC gefinancierde project...
5 november, 2018 - 18:00
Graag maken wij u erop attent dat mutaties die invloed kunnen hebben op uw lidmaatschap van de NVvR per 2019, vóór 1 december naar het bureau van de NVvR moeten worden gemaild. Algemene informatie over het lidmaatschap is te vinden op deze website. Mutaties in uw...
26 oktober, 2018 - 08:46
Op 9 oktober heeft er een algemene ledenvergadering van de NVNG plaats gevonden. Een van de agendapunten was de samenwerking met onze vereniging, de NVvR. Op informele wijze kregen wij het bericht dat het voorstel dat ter stemming voorlag (optie 3), waarin een mandaat wordt...
25 oktober, 2018 - 14:00
Mede op basis van besluitvorming in de Algemene Vergadering van de NVvR van 25 mei jl. heeft de Federatie Medisch Specialisten (FMS) voor de deadline van 1 juni jl. voorstellen gedaan tot aanpassing van het Kwaliteitskader Spoedzorgketen zoals aangeboden aan het...
19 oktober, 2018 - 11:20
Het RIVM gaat de tweede helft van oktober in opdracht van de Inspectie voor Gezondheid en Jeugd IGJ twee verschillende onderzoeken uitvoeren: 1. een onderzoek naar de registratie van radiologische incidenten en 2. een onderzoek naar de mate van optimalisatie van de...
17 oktober, 2018 - 08:30
Voor en door leden: een overzicht van bij- en nascholingsactiviteiten binnen de radiologie, die deze maand zijn ontvangen.
15 oktober, 2018 - 12:00
Jaarlijks worden er in Nederland circa 50.000 CT-scans van het hart gemaakt en vinden er circa 25.000 MRI-onderzoeken van het hart plaats (bron: VEKTIS). Bent u (nog) geen radioloog, maar heeft u altijd al willen weten hoe de hartspier, hartkleppen of kransslagaders er op...
11 oktober, 2018 - 16:00
Vandaag hebben 337 arts-assistenten-in-opleiding tot radioloog de halfjaarlijkse Voortgangstoets (VGT) gemaakt. Dit gebeurde op nieuwe computers in de digitale toetszaal van de VU in Amsterdam. Voor het eerst waren er ook BVT-vragen (Beeldvormende technieken) in de VGT...
11 oktober, 2018 - 15:00
De commentaarfase van de conceptrichtlijn Hoofd-/Halsparagangliomen is gestart. Tot en met 3 december kan commentaar worden geleverd op deze richtlijn.
9 oktober, 2018 - 16:30
Dankzij wetenschappelijk onderzoek kunnen we medische behandelingen blijven verbeteren. Met de resultaten van deze onderzoeken werken medisch specialisten aan de ambitie om de beste zorg ter wereld te leveren aan hun patiënten. Om dat te stimuleren, reikt de Federatie...
8 oktober, 2018 - 08:00
De commentaarfase van 3 modules van de conceptrichtlijn Beeldvorming bij Parkinson is gestart. Tot en met 25 november kan commentaar worden geleverd op deze modules.
3 oktober, 2018 - 12:17
Voor röntgen- en MRI-eerstelijnsdiagnostiek introduceert de NZa vanaf 2019 een ordertarief ter dekking van ontvangst, inschrijving, identificatie, registratie, rapportage en declaratie van het onderzoek. Dit kan zowel door diagnostische centra als ziekenhuizen bij...
2 oktober, 2018 - 10:45