Kwaliteit

De ontwikkelingen in de gezondheidszorg in het algemeen en in de radiologie in het bijzonder, maken het van groot belang dat de NVvR en actueel, gedragen en integraal kwaliteitsbeleid voert. De commissie kwaliteit coördineert en bewaakt de uitvoering van dit beleid. Uitvoerende taken liggen bij de commissie kwaliteitsvisitatie en verschillende werkgroepen. De commissie houdt voorts nauw contact met de sectie techniek over vraagstukken die betrekking hebben op ICT of stralingsbelasting. Ten slotte vindt informatie-uitwisseling  plaats tussen de commissie kwaliteit en het “kwaliteitsnetwerk” van de vereniging, waarin aanspreekpunten van NVvR secties, maatschappen en vakgroepen radiologie vertegenwoordigd zijn.

De ontwikkelingen in de gezondheidszorg in het algemeen en in de radiologie in het bijzonder, maken het van groot belang dat de NVvR een actueel, gedragen en integraal kwaliteitsbeleid voert. De NVvR commissie kwaliteit coördineert en bewaakt de uitvoering van dit beleid.
Eén van de belangrijkste pijlers van kwaliteitsbeleid zijn medisch specialistische richtlijnen. Richtlijnen beschrijven evidence-based aanbevelingen gericht op het verbeteren van de kwaliteit van zorg. De NVvR is betrokken bij zo'n 100 verschillende multidisciplinaire richtlijnen.
De NVvR speelt in op actuele ontwikkelingen binnen het vakgebied door het opstellen van verenigingsdocumenten. Deze bieden de leden ondersteuning in de dagelijkse praktijk. Bij de naamgeving van documenten committeert de NVvR zich aan de uniforme terminologie zoals vastgesteld in de Raad Kwaliteit (FMS, 2017).
De NVvR houdt de regie op de kwaliteit van zorg door aan te sluiten bij initiatieven rondom transparantie van zorg.
Een belangrijke doelstelling in ons kwaliteitsbeleid is een continue verbetering en borging van kwaliteit van zorg. Dit wordt oa bereikt door de ontwikkeling van nieuwe richtlijnen, indicatoren, kwaliteitsregistraties of scanprotocollen. De commissie kwaliteit coördineert de projectagenda.
De Nederlandse Vereniging voor Radiologie (NVvR) stelt zich tot doel de kwaliteit van radiologische zorg in Nederland te bevorderen. Eén van de gebruikte instrumenten is de kwaliteitsvisitatie. Dit is een vorm van intercollegiale toetsing en vindt eenmaal per 5 jaar plaats op locatie. Deelname is verplicht voor de herregistratie als medisch specialist. De NVvR commissie Kwaliteitsvisitatie is verantwoordelijk voor de planning, coördinatie en uitvoering van de visitaties.
Overzicht van kwaliteitsdocumenten, websites en bijeenkomsten van partijen uit het netwerk, die relevant zijn voor de radiologische praktijkvoering.

Documenten Kwaliteit

13 augustus, 2018
Categorie Kwaliteit,NVvR
Type Sectie
Trefwoorden CWK,kinderen,trauma
30 maart, 2018
Categorie Kwaliteit
Type Reglement
Trefwoorden kwaliteit,reglement
8 februari, 2018
Categorie Kwaliteit
Type Kwaliteitsnorm
Trefwoorden visitatie,normen
21 november, 2017
Categorie Kwaliteit,NVvR
Trefwoorden aanvraag,beoordeling,herbeoordeling,scout,surveys
19 september, 2017
Categorie Kwaliteit
Van NVvR
Type Richtlijn
Trefwoorden contrastmiddelen
19 september, 2017
Categorie Kwaliteit
Van NVvR
Type Richtlijn
Trefwoorden contrastmiddelen
19 september, 2017
Categorie Kwaliteit
Van NVvR
Type Richtlijn
Trefwoorden contrastmiddelen
19 september, 2017
Categorie Kwaliteit
Van NVvR
Type Richtlijn
Trefwoorden contrastmiddelen
23 juni, 2017
Categorie Kwaliteit,NVvR
Van NVvR
Trefwoorden informed consent,interventieradiologie
9 februari, 2017
Categorie Kwaliteit
Type Leidraad
Trefwoorden expertise,herbeoordeling,deskundigheid,klachtensituatie
14 november, 2016
Categorie Kwaliteit
Type Sectie
Trefwoorden BI-RADS
5 september, 2016
Categorie Kwaliteit
Van NVvR
Type Kwaliteitsnorm
Trefwoorden IAT,acute zorg,beroerte,interventionalist
1 maart, 2016
Categorie Kwaliteit
Type Beleidsnotitie
Trefwoorden Jaarplan,beleid,kwaliteit,2016
15 oktober, 2015
Categorie Kwaliteit
Type Beleidsnotitie
Trefwoorden richtlijnen,beleid,2015
15 oktober, 2015
Categorie Kwaliteit
Van NVvR
Type Kwaliteitsnorm
Trefwoorden beroerte,acute zorg,normen,IAT
4 juni, 2015
Van NVvR
Type Advies
Trefwoorden Echografie,Proces,radioloog
4 juni, 2015
Van NVvR
Type Beleidsnotitie
Trefwoorden Echografie,laborant
4 juni, 2015
Van Techniek
Type Advies
Trefwoorden beelduitwisseling,ICT
4 juni, 2015
Categorie Kwaliteit
Van NVvR
Type Leidraad
Trefwoorden kritieke bevindingen,nevenbevindingen,communicatie
4 juni, 2015
Categorie Kwaliteit
Van NVvR
Type Leidraad
Trefwoorden complicatie,registratie,bespreking,definities
24 juni, 2014
Categorie Kwaliteit
Van NVvR
Type Advies
Trefwoorden choosing wisely,verstandig kiezen
1 januari, 2013
Categorie Kwaliteit
Type Beleidsnotitie
Trefwoorden kwaliteit,beleid
10 november, 2011
Categorie Kwaliteit
Van NVvR
Type Kwaliteitsnorm
Trefwoorden normpraktijk