Onkostenregeling

Voor activiteiten die leden verrichten ten behoeve van de NVvR, bestaat een onkostenregeling of vacatievergoedingsregeling.

Voor vergoeding komen in aanmerking:

1. Reiskosten (maximaal EUR 100,- per bijeenkomst)
1.1. Auto: EUR 0,19 per kilometer (gelijk aan max. fiscale vergoeding)
1.2. Openbaar vervoer: werkelijk gemaakte kosten.
2. Maaltijden
2.1. Lunch: maximaal EUR 15,-
2.2. Diner: maximaal EUR 45,-
3. Overnachting: maximaal EUR 100,-
4. Zaalhuur, mits in overleg met het bureau van de NVvR.

Voor overige uitgaven dient te worden overlegd met de penningmeester.

Werkwijze:
1. De declaraties worden, voorzien van rekeningen en kwitanties, ingediend bij de voorzitter van de sectie, commissie of werkgroep.
2. De voorzitter van de betreffende geleding fiatteert de declaraties. Vervolgens stuurt hij/zij dit door naar de penningmeester van de NVvR.
3. Declaraties dienen binnen een maand na de activiteit te worden ingediend bij de penningmeester van de NVvR.
4. De penningmeester draagt zorg voor uitbetaling via het bureau van de NVvR.

Deze regeling is goedgekeurd op de Algemene Vergadering van 17 november 2005.

U kunt gebruik maken van het DECLARATIEFORMULIER van de NVvR. 
 

Waar 'declaratie' (zonder BTW) staat vermeld, kan ook gelezen worden 'factuur' (met BTW). Klik hier voor meer informatie over de BTW-plicht.