Deelcertificering

De gefuseerde opleiding van radiologie en nucleaire geneeskunde, CORONA, is op 1 juli 2015 gestart. Radiologen en nucleair geneeskundigen die zich hebben bekwaamd op het grensvlak van beide specialismen kunnen hun bekwaamheden laten certificeren. Hiertoe is de Commissie Deelcertificering opgericht.

Eisen Deelcertificering

De eisen voor Deelcertificering zijn opgesteld door het Concilium Radiologicum en geaccordeerd door de Algemene Vergaderingen van de NVvR (op 14 oktober 2015) en NVNG. Op die AV is ook het reglement geaccordeerd van de Commissie Deelcertificaten, die de aanvragen voor Deelcertificaten beoordeelt. De volgende certificaten zijn beschikbaar:

Voor nucleair geneeskundigen:
Eisen deelcertificaat Cardiale CTA voor nucleair geneeskundigen
Eisen deelcertificaat Cardiale MR voor nucleair geneeskundigen
Eisen deelcertificaat oncologische FDG-PET/CT voor nucleair geneeskundigen
Eisen deelcertificaat MSK PET/CT en SPECT/CT (onderdeel CT) voor nucleair geneeskundigen

Voor radiologen:
Eisen deelcertificaat Myocardperfusiescintigrafie voor radiologen
Eisen deelcertificaat oncologische FDG-PET/CT voor radiologen
Eisen deelcertificaat MSK SPECT/CT voor radiologen

Zie elders op deze site voor de samenstelling van de subcommissie Deelcertificaten, voor informatie over het verplichte onderwijs en het aanvraagformulier voor een Deelcertificaat. Voor opleidingsafdelingen heeft het Concilium Radiologicum in maart 2016 een nader advies, een zogenaamd 'white paper', opgesteld. Uw eventuele resterende vragen worden mogelijk beantwoord in het FAQ-artikel op deze website. 
 

Jaarverslag 2020

Jaarverslag 2019

Jaarverslag 2018