Differentiaties

Hieronder vindt u een overzicht van differentiaties, zoals die in het Opleidingsplan CORONA worden aangeboden. Iedere aios dient zijn differentiatie te registreren op zijn persoonlijke pagina op deze website. Het volgen van differentiantenonderwijs is voor zowel HORA- als CORONA-differentianten verplicht.

Beschikbare differentiaties:

Duur 18 maanden: Cardiothoracale radiologie, Abdominale radiologie, Interventieradiologie, Nucleaire geneeskunde

Duur 12 maanden: Musculoskeletale radiologie, Neuro- en Hoofdhalsradiologie

Duur 6 maanden: Mammaradiologie, Kinderradiologie

Het differentiantenonderwijs vindt plaats onder auspiciën van de betreffende sectie, en is binnen de NVvR ondergebracht in de Commissie RCO die valt onder de Commissie Onderwijs. Het programma wordt secretarieel en organisatorisch ondersteund door het onderwijssecretariaat radiologie UMCU. In de huidige pilotfase zijn er aan dit onderwijs geen kosten verbonden. 

1. Voor de differentiaties Interventieradiologie en Nucleaire radiologie wordt een volledig programma differentiantenonderwijs ontwikkeld. In de eindsituatie zal dit onderwijs maximaal 6 cursusdagen omvatten in een cyclus van 2,5 jaar.

2. Voor de andere differentiaties zal een pilot worden uitgevoerd in de vorm van één onderwijsdag, met uitzondering van de differentiatie Abdominale radiologie en het onderdeel Cardiovasculaire radiologie van de differentiatie Cardiothoracale Radiologie.

3. Het regionaal cursorisch blokonderwijs wordt met een tweetal blokken ingekrompen: het onderwijs Abdomen gaat terug van drie naar twee blokken en hetzelfde geldt voor Thorax-Cardio.

4. De verplichting tot het volgen van drie sandwichcursussen per jaar in de differentiatiefase wordt teruggebracht tot een verplichting tot het volgen van twee sandwichcursussen per jaar (naar keuze). De derde cursus wordt facultatief.

Op geleide van de ervaringen zal het onderwijs daarna verder worden ontwikkeld.