Toetsstof VGT en RCO

De onderwijscommissie van de NVvR heeft op advies van de cursuscommissie RCO en de examencommissie de aanbevolen studiestof vastgesteld, zoals die geldt voor het Regionaal blokonderwijs (RCO) en de VGT. Het onderwijs Beeldvormende technieken (BVT) is sinds vorig cursusjaar geïntegreerd met het orgaangebonden blokonderwijs. BVT-toetsing is met ingang van de VGT toets najaar 2018 onderdeel van de VGT.

Uitgangspunt is dat de studiestof voor de VGT gelijk is aan de studiestof van het RCO inclusief BVT. Enkele jaren geleden is als basis voor de RCO-studiestof gekozen voor (hoofdstukken uit) een beperkt aantal boeken:

Grainger & Allison’s Diagnostic Radiology. 6e editie. Churchill Livingstone, 2014

ACR BI-RADS Atlas: Nederlandse bewerking (te downloaden van de NVvR website)

Ziessman H.A. Nuclear Medicine, The Requisites. 4e druk. Mosby, 2014

De volledige toetsstof voor de VGT is gelijk aan de studiestof voor RCO en BVT. Voor de VGT najaar 2019 en VGT voorjaar 2020 is dat de RCO/BVT-studiestof 2019/2020. Deze studiestof is te vinden onder de volgende links:

RCO 1920 Studiestof Acute radiologie 

RCO 1920 Studiestof NHH 

RCO 1920 Studiestof MSK

RCO 1920 Studiestof Cardiothoracaal 

RCO 1920 Studiestof BVT 

RCO 1920 Studiestof Abdomen

RCO 1920 Studiestof Interventieradiologie 

RCO 1920 Studiestof Nucleaire geneeskunde 

RCO 1920 Studiestof Mammaradiologie 

RCO 1920 Studiestof Kinderradiologie