Vakgebied

Het vakgebied van de radioloog is voortdurend aan verandering onderhevig. Nieuwe beeldvormende technieken worden toegevoegd, er is subspecialisatie en andere (para)medici verdiepen zich in beeldvorming (echo, CT, MRI). Hoe kijkt de radioloog naar zijn eigen vakgebied en de eisen die hij hierbij aan zichzelf stelt in termen van opleiding, kwaliteit en goede praktijkvoering?