Abdominale radiologie

Abdominale radiologie omvat een substantieel deel van het werk van de radioloog, zodat de werkzaamheden en activiteiten van de Sectie Abdominale Radiologie van belang zullen zijn voor zeer veel radiologen in Nederland. De sectie heeft circa 450 leden en wil een belangrijke bijdrage leveren aan de abdominale radiologie in Nederland, met de nadruk op onderwijs en opleiding in (nieuwe ontwikkelingen binnen) de abdominale radiologie.

De sectie is betrokken bij de onderwijsactiviteiten van de NVvR, inclusief de opleiding van assistenten (toetsstof, examenvragen), de SandWichCursus Abdominale Radiologie en een door de NVvR geaccrediteerd Fellowship Abdominale Radiologie. Een belangrijke plaats is ingeruimd voor het organiseren van workshops. De sectie kan ook een forum zijn voor het initiëren van gezamenlijk wetenschappelijk onderzoek. De sectie zal voor het bestuur en de leden van de NVvR aanspreekpunt zijn voor zaken aangaande de abdominale radiologie en op verzoek van het bestuur commentaar leveren op conceptrichtlijnen.
 
Het bestuur van de Sectie Abdominale Radiologie wil de leden graag zoveel mogelijk betrekken bij het reilen en zeilen van de sectie en de abdominale radiologie in Nederland. Dit onder meer door het organiseren van onderwijsactiviteiten voor en door leden en ook door sectiedagen. Op een sectiedag kunnen leden thematisch worden bijgepraat, kunnen protocollen en algoritmes landelijk worden geüniformeerd, kunnen hot topics in de abdominale radiologie worden besproken, en is er ook een plaats voor bespreking van interessante casuïstiek. 

Nog geen sectielid? Klik op onderstaande link (alleen zichtbaar na inloggen). 

Documenten Abdominale radiologie

Er zijn geen documenten gevonden die voldoen aan deze criteria.