Differentiantenstage cardiologie-radiologie

Opgesteld door de werkgroep NVVC-NVvR, geaccordeerd door Concilium Radiologicum 23 mei 2019 en vastgesteld door de Algemene Vergadering van 27 juni 2019.

Categorie 
Type 
Beleidsnotitie
Trefwoorden 
cardiovasculair
opleiding
differentiatie