Normendocument Visitatie NVvR

Het normendocument (geaccordeerd AV d.d. 04-06-2015 en tekstueel gewijzigd in 2018) beschrijft 20 kwaliteitsnormen t.b.v. de praktijkvoering radiologie. Er worden 4 domeinen beschreven: evaluatie van zorg, vakgroepfunctioneren, patiëntenperspectief en de professionele ontwikkeling. Het normendocument dient als leidraad bij de kwaliteitsvisitatie van maatschappen en vakgroepen, en vervangt daarmee de oude set interne prestatie-indicatoren van de NVvR.

Categorie 
Type 
Kwaliteitsnorm
Trefwoorden 
visitatie
normen