Richtlijnen

Bone conduction devices, dhr. A.S. van den Berg
Chronische rhinosinusitis (CRS) en neuspoliep, mw. N.J.M. Freling
Hoofd/halsparagangliomen - HHPGL, mw. B.M. Verbist
Hoofd-halstumoren, dhr. P. de Graaf en mw. B.M. Verbist
Idiopathische perifere aangezichtsverlamming, mw. L. Liauw
Oogmelanoom (Uveamelanoom), dhr. P. de Graaf
Plaveiselcelcarcinoom (PCC) van de huid, dhr. B.G.F. Heggelman
Primaire tumor onbekend, mw. C.A.H. Lange, M.R.W. Engelbrecht
Schildkliercarcinoom, dhr. A. van der Lugt 
Slikstoornissen, mw. C.A.H. Lange

Basisprotocollen beeld en verslag