Statuten 2016

De statuten van de NVvR zijn het laatst gewijzigd op 13 juli 2016.

De vereniging is opgericht op 14 april 1901 te Rotterdam, onder de naam Nederlandsche Vereeniging voor Electrotherapie en Radiologie. Op 25 november 1906 werden, ter verkrijging van rechtspersoonlijkheid, de statuten gewijzigd en op 3 mei 1907 werden deze bij Koninklijk Besluit goedgekeurd en de vereniging erkend onder de nieuwe naam: Nederlandsche Vereeniging voor Electrologie en Röntgenologie, gevestigd te Amsterdam. Per 1 december 1935 is de vereniging opnieuw aangegaan voor een tijdvak van 29 jaar en zes maanden en op 31 mei 1965 voor een periode van 24 jaren.
Sedert 26 november 1959 draagt de vereniging de naam Nederlandse Vereniging voor Radiologie.

Per 18 februari 1978 is door een aantal leden, met instemming van de Nederlandse Vereniging voor Radiologie, bij afzonderlijke akte de Nederlandse Vereniging voor Radiotherapie opgericht. De Nederlandse Vereniging voor Radiologie wordt dan voortgezet onder de naam Nederlandse Vereniging voor Radiodiagnostiek. De zetel wordt Utrecht en de vereniging wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.
Bij besluit van de Algemene Vergadering van 5 september 1995 wordt, met instemming van de Nederlandse Vereniging voor Radiotherapie, de naam van de vereniging (opnieuw) gewijzigd in Nederlandse Vereniging voor Radiologie. De statuten zijn verleden op 15 september 1995.

In de algemene ledenvergadering van de vereniging gehouden op 14 november 2002 is besloten de statuten van de vereniging geheel gewijzigd opnieuw vast te stellen. Deze statutenwijziging is vastgesteld bij notariële akte, verleden op 14 maart 2003. 
Tot herziening werd besloten op de Algemene Vergaderingen van 8 december 2014 (vanwege de aansluiting bij de Federatie van Medisch Specialisten) en 9 juni 2016 (o.a. toelating nucleair geneeskundigen en introductie volmachtregeling). Verlijden van de notariële aktes daarvan vond plaats op 1 januari 2015 en op 13 juli 2016.

Groepen 
Categorie 
Type 
Reglement
Trefwoorden 
statuten
reglement