Stralingsonderwijs 2018

Ieder jaar organiseert Boerhaave Nascholing in september de cursus Stralingshygiëne voor radiologen voor de nieuwe lichting aios. Als uitvloeisel van de vernieuwde opleidingseisen (CORONA en Besluit Basisveiligheidsnormen Stralingsbescherming) zullen de aanstaande differentianten Nucleaire Radiologie en Interventieradiologie een hierop aansluitende en aanvullende module moeten volgen.

Stralingshygiëne voor differentianten Nucleaire Radiologie

Deze module wordt iedere 1,5 - 2 jaar gegeven en heeft een duur van 5 werkdagen plus een examen. De cursus staat ingepland van 28 mei t/m 1 juni 2018, examen op vrijdag 29 juni 2018.

Stralingshygiëne voor differentianten Interventieradiologie

Deze module wordt 1 à 2 keer per jaar gegeven, voor het eerst op 17 mei 2018 (inclusief afsluitend examen).
 

Stralingshygiëne open bronnen voor radiologen

Daarnaast bleek er behoefte aan een cursus “Stralingshygiëne open bronnen voor radiologen” om de aios van net voor de overgang naar CORONA in de gelegenheid te stellen om de stralingshygiënekennis van nucleair-geneeskundige handelingen op hetzelfde niveau te brengen als die van de CORONA-aios. Het behaalde diploma van deze eendaagse cursus in combinatie met een eerder behaald diploma  “Stralingsbescherming deskundigheidsniveau 3M voor radiologen” geeft dan dezelfde bevoegdheden als het huidige diploma “Stralingshygiëne voor Radiologen” (sinds 2016).

Inmiddels heeft Boerhaave Nascholing deze cursus driemaal georganiseerd (en vanwege de cross over cursussen bleek er ook belangstelling bij reeds langer werkzame radiologen). Bij voldoende belangstelling zal deze cursus in 2018 nogmaals worden gegeven: lees hier meer informatie.

Aanmelding voor één van de genoemde onderwijsactiviteiten gaat via Boerhaave Nascholing; mochten de opties nog niet open staan dan adviseren we kandidaten om per e-mail alvast een vooraanmelding te doen.

Overzicht verplichte examens stralingshygiëne per differentiatie voor Hora/Corona