Kennisagenda

In de Kennisagenda Radiologie worden de meest relevante en urgente radiologische onderzoeksvragen gepresenteerd die zich de komende jaren (2018-2022) lenen voor zorgevaluatie. Hiermee wordt ingezet op het versterken van de wetenschappelijke basis van de radiologie en daardoor op doelmatige, effectieve en veilige zorg voor patiënten.