Kennisagenda

In het project ‘Kennisagenda Radiologie’ worden de belangrijkste kennishiaten voor het radiologisch vakgebied vastgesteld, en een plan van aanpak hoe we deze d.m.v. wetenschappelijk onderzoek kunnen invullen. De kennisvragen kunnen betrekking hebben op innovatie of algemeen toegepaste zorg.

Het project heeft tot doel de wetenschappelijke basis van de radiologie te versterken en om innovatieve gebieden te identificeren die voor ons toekomstig handelen van belang kunnen zijn. Er wordt een kennisagenda opgesteld met een beschrijving van de tien belangrijkste kennishiaten en een plan van aanpak hoe deze d.m.v. wetenschappelijk onderzoek in te vullen, o.a. door het opzetten van onderzoeksprogramma’s, researchnetwerken en kwaliteitsprojecten.
Voorzitter van het project is dhr. H.J. Lamb uit het LUMC, NVvR-bestuurslid Wetenschap & Internationaal.
Klik hier voor meer informatie over het project.

Werkgroep Kennisagenda Radiologie

dhr. H.J. Lamb, voorzitter
mw. M.G.M. Hunink
dhr. J.A. Reekers
dhr. J.J. Visser
dhr. S.C.A. Steens
dhr. H.W. van Es
dhr. H.C.M. van den Bosch
dhr. K.P. van Lienden
mw. L. Reneman
dhr. O. Hoekstra, vanuit NVNG
mw. S. van Dijk, adviseur Kennisinstituut van Medisch Specialisten
mw. K. Flobbe, senior adviseur kwaliteit, bureau NVvR