Onderzoeksprojecten

Een lijst met lopende wetenschappelijke onderzoeksprojecten die worden onderschreven door de NVvR, bijvoorbeeld vanwege het voorkomen van de onderzoeksvraag op de Kennisagenda Radiologie.
Mogelijkheden voor onderzoekssubsidies worden via de website en nieuwsbrief met de leden gedeeld. Openstaande subsidieoproepen van ZonMw, waaronder het programma Zorgevaluatie en Gepast Gebruik (ZE&GG), zijn ook hier te vinden.

CLEAR-CAD studie, evaluatie van een CT-gedreven strategie bij pijn op de borst. Zie projectinformatie op website ZonMw
ZonMw- Evaluatieonderzoek ZE&GG, betrokken radioloog N. Planken

MYCHOICE studie: Een studie om bestaande vleesboom behandelingen te vergelijken met MR-HIFU
Isala ziekenhuis, betrokken radioloog M. Boomsma

FUSION: Coronary CT with FFRct
ZonMw/ZIN- Veelbelovende Zorg, betrokken radioloog R. Budde

The (cost-)effectiveness of a new patient empowered protocol without routine x-rays for follow-up of adolescent idiopathic scoliosis patients; A pragmatic randomized trial
ZonMw- Evaluatieonderzoek ZE&GG, aanspreekpunt radiologie Commissie Wetenschap

FLOW: Flow dysfunction of hemodialysis vascular access: a randomized controlled trial on the effectiveness of surveillance of arteriovenous fistulas and grafts
ZonMw- Evaluatieonderzoek ZE&GG, betrokken radioloog M.W. de Haan 

MR CLEAN-LATE: Multicenter Randomized Clinical Trial of Endovascular Treatment of Acute Ischemic Stroke in The Netherlands for Late arrivals
ZonMw- DoelmatigheidsOnderzoek, betrokken radioloog W. van Zwam

COLLISION Trial: Colorectal Liver Metastases: Surgery vs Thermal Ablation 
Amsterdam UMC, Dutch Colorectal Cancer Group (DCCG), betrokken radioloog M. Meijerink 
Kennisvraag uit de Kennisagenda Radiologie

MR PROPER studie: Risk assessment and MR imaging in prostate cancer diagnosis: an impact analysis
ZonMw- DoelmatigheidsOnderzoek, betrokken radioloog I.G. Schoots

CLEOPATRA: Cost and health effectiveness of CT perfusion for patients with acute ischemic stroke
ZonMw- Leading the Change, betrokken radioloog B. Emmer en C.B.L.M. Majoie
Kennisvraag uit de Kennisagenda Radiologie

PERISCOPE: The clinical value of perfusion MRI in primary and secondary brain tumour surveillance 
ZonMw- Leading the Change, betrokken radioloog M. Smits
Kennisvraag uit de Kennisagenda Radiologie