Bedrijfskundig model: inloopsysteem CT-kamer is beter

Door toepassing van modellen uit de bedrijfskunde kunnen radiologieprocessen in het ziekenhuis verbeterd worden. Dat komt naar voren uit het promotie-onderzoek van Jasper van Sambeek aan de Universiteit Twente. Met een inloopsysteem voor CT-scans, in plaats van een afspraaksysteem, worden patiënten sneller geholpen terwijl de bezettingsgraad gelijk blijft of mogelijk zelfs stijgt. Bovendien leidt een inloopsysteem tot tevredener patiënten en medewerkers. Radioloog Milan Pijl uit het Rijnstate ziekenhuis Arnhem zat in de promotiecommissie.

Lees meer op Medical Facts en Skipr. Het volledige proefschrift kunt u hier downloaden.