Wetenschap & innovatie

Onder "Wetenschap & innovatie" is informatie te vinden over de kennisagenda van de NVvR en zijn radiologische promoties, oraties en afscheidsredes terug te vinden, die de NVvR bereiken. Met dank aan de inzet van enkelen zijn er historische overzichten beschikbaar. 

In de Kennisagenda Radiologie worden de meest relevante en urgente radiologische onderzoeksvragen gepresenteerd die zich de komende jaren (2018-2022) lenen voor zorgevaluatie. Hiermee wordt ingezet op het versterken van de wetenschappelijke basis van de radiologie en daardoor op doelmatige, effectieve en veilige zorg voor patiënten. Klik hier voor meer informatie over de kennisagenda.
P.M. Lijst van oraties en afscheidsredes, verzameld en gerubriceerd door prof.dr.ir. Frans W. Zonneveld. P.M. Afstemming met website van de Historische Commissie. Zie ook Nederlandse radiologische redes 1900-2003 van dr. Jan H. Scheeper.
Overzicht van medische radiologische proefschriften van 1912 t/m 2016. Tot stand gekomen met dank aan dr. Paul Algra (zie 1912-1999: Radiologische Proefschriften) en prof.dr.ir. Frans W. Zonneveld (zie Nederlandse radiologische proefschriften 1992-2016). Under construction

Documenten Wetenschap & innovatie

Er zijn geen documenten gevonden die voldoen aan deze criteria.