Wetenschap & innovatie

Wetenschap en innovatie liggen aan de basis van de rol van de radioloog in het heden, maar vooral in de toekomst. De NVvR vervult een platformfunctie voor het delen en agenderen van ontwikkelingen op gebied van “wetenschap en innovatie” en zoekt daarin samenwerking met specialisten van aanpalende vakgebieden.

De NVvR vervult een platformfunctie voor het delen en agenderen van ontwikkelingen op gebied van “wetenschap en innovatie” en zoekt daarin samenwerking met specialisten van aanpalende vakgebieden. De commissie wetenschap en het Radiologie Research Fonds dragen bij tot verdere ontwikkeling en inbedding van het wetenschapsbeleid.
Een lijst met lopende wetenschappelijke onderzoeksprojecten die worden onderschreven door de NVvR, bijvoorbeeld vanwege het voorkomen van de onderzoeksvraag op de Kennisagenda Radiologie. Mogelijkheden voor onderzoekssubsidies worden via de website en nieuwsbrief met de leden gedeeld. Openstaande subsidieoproepen van ZonMw, waaronder het programma Zorgevaluatie en Gepast Gebruik (ZE&GG), zijn ook hier te vinden.
Lijst van oraties en afscheidsredes

Documenten Wetenschap & innovatie

7 juli, 2020
Type Beleidsnotitie
Trefwoorden wetenschap visiedocument commissie wetenschap
27 juni, 2019
Type Reglement
Trefwoorden wetenschap reglement