Wetenschap & innovatie

Wetenschap en innovatie liggen aan de basis van de rol van de radioloog in het heden, maar vooral in de toekomst. De NVvR vervult een platformfunctie voor het delen en agenderen van ontwikkelingen op gebied van “wetenschap en innovatie” en zoekt daarin samenwerking met specialisten van aanpalende vakgebieden.

De NVvR vervult een platformfunctie voor het delen en agenderen van ontwikkelingen op gebied van “wetenschap en innovatie” en zoekt daarin samenwerking met specialisten van aanpalende vakgebieden. De commissie wetenschap en het Radiologie Research Fonds dragen bij tot verdere ontwikkeling en inbedding van het wetenschapsbeleid.
Under construction
In de Kennisagenda Radiologie worden de meest relevante en urgente radiologische onderzoeksvragen gepresenteerd die zich de komende jaren (2018-2022) lenen voor zorgevaluatie. Hiermee wordt ingezet op het versterken van de wetenschappelijke basis van de radiologie en daardoor op doelmatige, effectieve en veilige zorg voor patiënten.
P.M. Lijst van oraties en afscheidsredes, verzameld en gerubriceerd door dhr. prof. dr. ir. F.W. (Frans) Zonneveld. P.M. Afstemming met website van de Historische Commissie. Zie ook Nederlandse radiologische redes 1900-2003 van dhr. dr. J.H. (Jan) Scheeper.
Overzicht van medische radiologische proefschriften van 1912 t/m 2016. Tot stand gekomen met dank aan dhr. dr. P.R. (Paul) Algra (zie 1912-1999: Radiologische Proefschriften) en dhr. prof. dr. ir. F.W. (Frans) Zonneveld (zie Nederlandse radiologische proefschriften 1992-2016). Under construction

Documenten Wetenschap & innovatie

7 juli, 2020
Type Beleidsnotitie
Trefwoorden wetenschap visiedocument commissie wetenschap
27 juni, 2019
Type Reglement
Trefwoorden wetenschap reglement