Opleiding & nascholing

Onder "Opleiding & nascholing" is informatie te vinden over beleid en activiteiten van de NVvR op het gebied van opleiding en onderwijs. Informatie over de opleiding richt zich met name op opleiders, arts-assistenten-in-opleiding en studenten geneeskunde met interesse voor de opleiding tot radioloog. Onderwijs maakt deel uit van de opleiding, maar ook van de bij- en nascholing van radiologen, zoals de Sandwichcursus, die drie keer per jaar wordt georganiseerd. Coördinerende organen binnen de NVvR zijn het Concilium Radiologicum en de Commissie Onderwijs en hun subcommissies.

Hier vindt u informatie over opleidingsafdelingen en de opleiding Radiologie in Nederland. 
Hier vindt u informatie die interessant is voor opleiders radiologie. Bent u docent bij NVvR-activiteiten en wilt u onkosten declareren? Ga dan naar het declaratieformulier van de NVvR.
Hier vindt u informatie die interessant is voor arts-assistenten in opleiding tot specialist (aios) radiologie. Klik hier voor meer algemene informatie over de opleiding radiologie.
Met de start van GAIA voor accreditatie wordt onderstaand overzicht beperkt tot de reeds bekende toekomstige data van de Radiologendagen en de Sandwichcursus. Voor data en informatie over geaccrediteerde binnenlandse nascholingen en grotere, bekendere buitenlandse congressen, zie vanaf 1 juli 2018 de congresagenda in GAIA.
Algemene voorwaarden en informatie Sandwichcursus. In het voorjaar, de zomer en het najaar worden door de Sandwichcursus-commissie van de NVvR de Sandwichcursussen georganiseerd. Jaarlijks wordt de Bart Wiarda prijs uitgereikt aan de spreker van een parallelsessie, die het afgelopen kalenderjaar het hoogst heeft gescoord in de evaluaties. Abstracts en presentaties zijn (voor ingelogde gebruikers) te vinden onder Publicaties. Er wordt geen mogelijkheid geboden om live streams van de online SWC terug te kijken.
Informatie over het aanvragen van accreditatiepunten, de accreditatiepuntenlijsten (t/m juni 2018), de congresagenda met geaccrediteerde nascholingen (vanaf 1 juli 2018) en andere informatie rondom accreditatie van bij- en nascholing van radiologen. Per 1 juli 2018 maakt de NVvR gebruik van GAIA voor het aanvragen en beoordelen van accreditatie-verzoeken. Nederlandse aanbieder? Ga hier naar het indienen van een accreditatie-aanvraag via GAIA vanaf 1 juli 2018. Meer informatie in een brief en handleiding. Voor een GAIA-aanbiedersaccount, zie de KNMG-website: 'Aanbieders nascholing'. Houdt u er rekening mee dat de doorlooptijd van een accreditatieverzoek ongeveer 2 maanden bedraagt. Dien uw accreditatieverzoek dus minimaal 2 maanden voor aanvang van de bij- en nascholingsactiviteit in, als u voor aanvang van de bij- en nascholing wilt weten of accreditatie kan worden toegekend. Informatie over uitstel van bij- en nascholingsactiviteiten i.v.m. Corona/COVID-19 voor Nederlandse aanbieders is hier te vinden. Indien een congres wordt omgezet naar een Webinar, dan dient de aanbieder een methode in te bouwen om actieve deelname van de cursisten te bewerkstelligen, bijvoorbeeld door het gebruik van de chatfunctie of het stellen van vragen d.m.v. polls. In het accreditatieverzoek dient te worden omschreven hoe de aanwezigheid van de deelnemers bij het Webinar gecheckt wordt.    Radioloog? Vanaf 1 juli 2018 kunt u gebruik maken van GAIA voor het bijhouden van bij- en nascholingen. Zie hier 'Aan de slag met GAIA als radioloog', een korte introductie. Meer, algemene informatie vindt u op de KNMG-website: 'Artsen'. Accreditatie aanvragen voor buitenlandse nascholing (vanaf 1 juli 2018) die nog niet in GAIA staat? Klik hier. Beoordelaar c.q. lid van de commissie Accreditatie en op zoek naar een korte GAIA-instructie? Klik hier.
De gefuseerde opleiding van radiologie en nucleaire geneeskunde, CORONA, is op 1 juli 2015 gestart. Radiologen en nucleair geneeskundigen die zich hebben bekwaamd op het grensvlak van beide specialismen kunnen hun bekwaamheden laten certificeren. Hiertoe is de Commissie Deelcertificering opgericht.
De organisatie van het Regionaal Cursorisch Onderwijs en het onderwijs Beeldvormende Technieken wordt begeleid door het Onderwijssecretariaat van het UMCU, onder leiding van dr. D.R. Rutgers en dr. A. van der Gijp (tel. Onderwijssecretariaat UMCU: 088-7556688). 

Documenten Opleiding & nascholing

12 november, 2020
Type Reglement
Trefwoorden accreditatie
25 juni, 2020
Type Reglement
Trefwoorden opleidingsplan
1 februari, 2010
Type Reglement
Trefwoorden opleidingsplan