Opleiding & nascholing

Onder "Opleiding & nascholing" is informatie te vinden over beleid en activiteiten van de NVvR op het gebied van opleiding en onderwijs. Informatie over de opleiding richt zich met name op opleiders, arts-assistenten-in-opleiding en studenten geneeskunde met interesse voor de opleiding tot radioloog. Onderwijs maakt deel uit van de opleiding, maar ook van de bij- en nascholing van radiologen, zoals de Sandwichcursus, die drie keer per jaar wordt georganiseerd. Coördinerende organen binnen de NVvR zijn het Concilium Radiologicum en de Commissie Onderwijs en hun subcommissies.

Hier vindt u informatie over opleidingsafdelingen en de opleiding Radiologie in Nederland. 
Hier vindt u informatie die interessant is voor opleiders radiologie. 
Hier vindt u informatie die interessant is voor arts-assistenten in opleiding tot specialist (aios) radiologie.
Select overzicht van bekende congressen en cursussen voor radiologen. U kunt hiermee rekening houden met afdelingsplanningen en de organisatie van verenigings- en sectie-activiteiten.
Algemene informatie over de Sandwichcursus.
Informatie over het aanvragen van accreditatiepunten, de accreditatiepuntenlijsten en andere informatie rondom accreditatie van bij- en nascholing van radiologen.
De gefuseerde opleiding van radiologie en nucleaire geneeskunde, CORONA, is op 1 juli 2015 gestart. Radiologen en nucleair geneeskundigen die zich hebben bekwaamd op het grensvlak van beide specialismen kunnen hun bekwaamheden laten certificeren. Hiertoe is de Commissie Deelcertificering opgericht.
De organisatie van het Regionaal Cursorisch Onderwijs en het onderwijs Beeldvormende Technieken wordt begeleid door het Onderwijssecretariaat van het UMCU, onder leiding van prof. dr. J.P.J. van Schaik. 

Documenten Opleiding & nascholing

12 december, 2016
Type Reglement
Trefwoorden opleidingsplan
1 februari, 2010
Type Reglement
Trefwoorden opleidingsplan