Kwaliteit

De ontwikkelingen in de gezondheidszorg in het algemeen en in de radiologie in het bijzonder, maken het van groot belang dat de NVvR en actueel, gedragen en integraal kwaliteitsbeleid voert. De commissie kwaliteit coördineert en bewaakt de uitvoering van dit beleid. Uitvoerende taken liggen bij de commissie kwaliteitsvisitatie en verschillende werkgroepen. De commissie houdt voorts nauw contact met de sectie techniek over vraagstukken die betrekking hebben op ICT of stralingsbelasting.

De ontwikkelingen in de gezondheidszorg in het algemeen en in de radiologie in het bijzonder, maken het van groot belang dat de NVvR een actueel, gedragen en integraal kwaliteitsbeleid voert. De NVvR commissie kwaliteit coördineert en bewaakt de uitvoering van dit beleid.
Eén van de belangrijkste pijlers van kwaliteitsbeleid zijn medisch specialistische richtlijnen. Richtlijnen beschrijven evidence-based aanbevelingen gericht op het verbeteren van de kwaliteit van zorg. De NVvR is betrokken bij zo'n 100 verschillende multidisciplinaire richtlijnen.
De NVvR speelt in op actuele ontwikkelingen binnen het vakgebied door het opstellen van verenigingsdocumenten. Deze bieden de leden ondersteuning in de dagelijkse praktijk. Bij de naamgeving van documenten committeert de NVvR zich aan de uniforme terminologie zoals vastgesteld in de Raad Kwaliteit (FMS, 2017).
De NVvR houdt de regie op de kwaliteit van zorg door aan te sluiten bij initiatieven rondom transparantie van zorg.
Een belangrijke doelstelling in ons kwaliteitsbeleid is een continue verbetering en borging van kwaliteit van zorg. Dit wordt oa bereikt door de ontwikkeling van nieuwe richtlijnen, indicatoren, kwaliteitsregistraties of scanprotocollen. De commissie kwaliteit coördineert de projectagenda.
De NVvR stelt zich tot doel de kwaliteit van radiologische zorg in Nederland te bevorderen. Eén van de gebruikte instrumenten is de kwaliteitsvisitatie. Dit is een vorm van intercollegiale toetsing en vindt eenmaal per 5 jaar plaats op locatie. Deelname is verplicht voor de herregistratie als medisch specialist. De commissie kwaliteitsvisitatie is verantwoordelijk voor de planning, coördinatie en uitvoering van de visitaties.
Overzicht van kwaliteitsdocumenten, websites en bijeenkomsten van partijen uit het netwerk, die relevant zijn voor de radiologische praktijkvoering.

Documenten Kwaliteit

15 november, 2018
Van NVvR
Type Advies
Trefwoorden Echografie
13 augustus, 2018
Categorie KwaliteitNVvR
Type Sectie
Trefwoorden CWKkinderentrauma
30 maart, 2018
Categorie Kwaliteit
Type Reglement
Trefwoorden kwaliteitreglement
8 februari, 2018
Categorie Kwaliteit
Type Kwaliteitsnorm
Trefwoorden visitatienormen
21 november, 2017
Categorie KwaliteitNVvR
Trefwoorden aanvraagbeoordelingherbeoordelingscoutsurveys
19 september, 2017
Categorie Kwaliteit
Van NVvR
Type Richtlijn
Trefwoorden contrastmiddelen
19 september, 2017
Categorie Kwaliteit
Van NVvR
Type Richtlijn
Trefwoorden contrastmiddelen
19 september, 2017
Categorie Kwaliteit
Van NVvR
Type Richtlijn
Trefwoorden contrastmiddelen
19 september, 2017
Categorie Kwaliteit
Van NVvR
Type Richtlijn
Trefwoorden contrastmiddelen
23 juni, 2017
Categorie KwaliteitNVvR
Van NVvR
Trefwoorden informed consentinterventieradiologie
9 februari, 2017
Categorie Kwaliteit
Type Leidraad
Trefwoorden expertiseherbeoordelingdeskundigheidklachtensituatie
14 november, 2016
Categorie Kwaliteit
Type Sectie
Trefwoorden BI-RADS
5 september, 2016
Categorie Kwaliteit
Van NVvR
Type Kwaliteitsnorm
Trefwoorden IATacute zorgberoerteinterventionalist
1 maart, 2016
Categorie Kwaliteit
Type Beleidsnotitie
Trefwoorden Jaarplanbeleidkwaliteit2016
15 oktober, 2015
Categorie Kwaliteit
Type Beleidsnotitie
Trefwoorden richtlijnenbeleid2015
15 oktober, 2015
Categorie Kwaliteit
Van NVvR
Type Kwaliteitsnorm
Trefwoorden beroerteacute zorgnormenIAT
4 juni, 2015
Van NVvR
Type Beleidsnotitie
Trefwoorden Echografielaborant
4 juni, 2015
Van Techniek
Type Advies
Trefwoorden beelduitwisselingICT
4 juni, 2015
Categorie Kwaliteit
Van NVvR
Type Leidraad
Trefwoorden kritieke bevindingennevenbevindingencommunicatie
4 juni, 2015
Categorie Kwaliteit
Van NVvR
Type Leidraad
Trefwoorden complicatieregistratiebesprekingdefinities
4 juni, 2015
Van NVvR
Type Advies
Trefwoorden EchografieProcesradioloog
24 juni, 2014
Categorie Kwaliteit
Van NVvR
Type Advies
Trefwoorden choosing wiselyverstandig kiezen
1 januari, 2013
Categorie Kwaliteit
Type Beleidsnotitie
Trefwoorden kwaliteitbeleid
10 november, 2011
Categorie Kwaliteit
Van NVvR
Type Kwaliteitsnorm
Trefwoorden normpraktijk