Kwaliteit

De ontwikkelingen in de gezondheidszorg in het algemeen en in de radiologie in het bijzonder, maken het van groot belang dat de NVvR en actueel, gedragen en integraal kwaliteitsbeleid voert. De commissie kwaliteit coördineert en bewaakt de uitvoering van dit beleid. Uitvoerende taken liggen bij de commissie kwaliteitsvisitatie en verschillende werkgroepen. De commissie houdt voorts nauw contact met de sectie techniek over vraagstukken die betrekking hebben op ICT of stralingsbelasting. Ten slotte vindt informatie-uitwisseling  plaats tussen de commissie kwaliteit en het “kwaliteitsnetwerk” van de vereniging, waarin aanspreekpunten van NVvR secties, maatschappen en vakgroepen radiologie vertegenwoordigd zijn.

De ontwikkelingen in de gezondheidszorg in het algemeen en in de radiologie in het bijzonder, maken het van groot belang dat de NVvR een actueel, gedragen en integraal kwaliteitsbeleid voert. De NVvR commissie kwaliteit coördineert en bewaakt de uitvoering van dit beleid.
Eén van de belangrijkste pijlers van kwaliteitsbeleid zijn medisch specialistische richtlijnen. Richtlijnen beschrijven evidence-based aanbevelingen gericht op het verbeteren van de kwaliteit van zorg. De NVvR is betrokken bij meer dan 80 multidisciplinaire richtlijnen.
De NVvR speelt in op actuele ontwikkelingen binnen het vakgebied door het opstellen van verenigingsdocumenten. Deze bieden de leden ondersteuning in de dagelijkse praktijk.
De NVvR houdt de regie op de kwaliteit van zorg door aan te sluiten bij initiatieven rondom transparantie van zorg.
Het belangrijkste doel van een complicatieregistratie is kwaliteitsverbetering van de patiëntenzorg. Door registratie en bespreking van complicaties wordt de kwaliteit van zorg meer inzichtelijk en kunnen aanpassingen worden gedaan in het individueel of algemeen handelen op een afdeling radiologie.
Een belangrijke doelstelling in het kwaliteitsbeleid is een continue verbetering en borging van kwaliteit van zorg. De projectagenda van de NVvR behandelt verschillende thema's, zoals de ontwikkeling van richtlijnen, indicatoren en scanprotocollen.
De Nederlandse Vereniging voor Radiologie (NVvR) stelt zich tot doel de kwaliteit van radiologische zorg in Nederland te bevorderen. Eén van de gebruikte instrumenten is de kwaliteitsvisitatie. Dit is een vorm van intercollegiale toetsing en vindt eenmaal per 5 jaar plaats op locatie. Deelname is verplicht voor de herregistratie als medisch specialist. De NVvR commissie Kwaliteitsvisitatie is verantwoordelijk voor de planning, coördinatie en uitvoering van de visitaties.
Een overzicht van kwaliteitsdocumenten en websites van partijen uit het netwerk, omdat deze relevant zijn voor de radiologische praktijkvoering.

Documenten Kwaliteit

9 februari, 2017
Categorie Kwaliteit
Type Leidraad
Trefwoorden expertise,herbeoordeling,deskundigheid,klachtensituatie
14 november, 2016
Categorie Kwaliteit
Type Sectie
Trefwoorden BI-RADS
5 september, 2016
Categorie Kwaliteit
Van NVvR
Type Kwaliteitsnorm
Trefwoorden IAT,acute zorg,beroerte,interventionalist
1 maart, 2016
Categorie Kwaliteit
Type Beleidsnotitie
Trefwoorden Jaarplan,beleid,kwaliteit,2016
15 oktober, 2015
Categorie Kwaliteit
Type Beleidsnotitie
Trefwoorden richtlijnen,beleid,2015
15 oktober, 2015
Categorie Kwaliteit
Van NVvR
Type Kwaliteitsnorm
Trefwoorden beroerte,acute zorg,normen,IAT
4 juni, 2015
Categorie Kwaliteit
Type Kwaliteitsnorm
Trefwoorden visitatie,normen
4 juni, 2015
Categorie Kwaliteit
Van NVvR
Type Leidraad
Trefwoorden complicatie,registratie,bespreking,definities
4 juni, 2015
Van NVvR
Type Advies
Trefwoorden Echografie,Proces,radioloog
4 juni, 2015
Van NVvR
Type Beleidsnotitie
Trefwoorden Echografie,laborant
4 juni, 2015
Type Advies
Trefwoorden beelduitwisseling,ICT
4 juni, 2015
Categorie Kwaliteit
Type Leidraad
Trefwoorden kritieke bevindingen,nevenbevindingen,communicatie
24 juni, 2014
Categorie Kwaliteit
Van NVvR
Type Advies
Trefwoorden choosing wisely,verstandig kiezen
1 januari, 2013
Categorie Kwaliteit
Type Beleidsnotitie
Trefwoorden kwaliteit,beleid
10 november, 2011
Categorie Kwaliteit
Van NVvR
Type Kwaliteitsnorm
Trefwoorden normpraktijk