Commentaarfase conceptrichtlijn Fracturen bij kinderen

De commentaarfase voor de conceptrichtlijn Fracturen bij kinderen is gestart. Tot en met 1 juni 2018 kan commentaar worden geleverd op deze richtlijn.

U kunt het commentaar in het commentarenformulier aangeven en per e-mail aanleveren aan de NVvR.