Commentaarfase richtlijn Primaire spontane pneumothorax

De commentaarfase voor de conceptrichtlijn Primaire spontane pneumothorax is gestart. U kunt tot en met 12 augustus 2021 commentaar leveren op deze richtlijn.