Differentiantenonderwijs Nucleaire Geneeskunde

Op woensdag 21 maart 2018 organiseert de Onderwijscommissie van de NVNG de eerste onderwijsdag voor differentianten Nucleaire geneeskunde. Het onderwerp is Radiofarmacie.

Dit onderwijs is bedoeld (en aanbevolen) voor alle differentianten die zich ten tijde van de cursusdag in hun differentiatiefase bevinden, en is ook verplicht voor aios Nucleaire geneeskunde oude stijl die het onderwijs radiofarmacie nog niet gevolgd hebben.

Aanmelding kan plaatsvinden door een mailtje te sturen naar: onderwijs.radiologie@umcutrecht.nl.

De sluitingsdatum voor aanmelding is 25 februari 2018. NB: Differentianten zijn dus niet automatisch ingeschreven.