Enquête beschikbaarheid kwaliteitsinformatie op uw afdeling

Afdelingen radiologie krijgen te maken met een toenemende hoeveelheid kwaliteitsinformatie uit geldende normen en indicatoren, zoals wachttijden, doorlooptijden en stralingsdoses.

De commissie kwaliteit overweegt met behulp van SKMS gelden een ‘dashboard kwaliteit’ te ontwikkelen, waarin de belangrijkste kwaliteitsinformatie wordt verzameld en inzichtelijk wordt gemaakt. Deze kan worden gebruikt als stuurinformatie voor een afdeling.Daarnaast draagt de kwaliteitsinformatie bij aan het zichtbaar maken van de toegevoegde waarde van de radiologie. Omdat een directe relatie met een klinisch relevante uitkomst vaak ontbreekt, is deze lastig inzichtelijk en meetbaar te maken. Eén integrale omgeving waarin deze informatie up-to-date beschikbaar is kan een belangrijke rol spelen om deze toegevoegde waarde duidelijk te maken.

Middels een korte enquête willen we inventariseren in hoeverre instellingen zelf al e.e.a. hebben ingericht in hun EPD om management- en kwaliteitsinformatie inzichtelijk te maken, en wat de behoefte is aan handvatten vanuit de NVvR om dit te organiseren.
U kunt de enquête via deze link invullen t/m 1 december (liefst één reactie per afdeling).

Alvast dank voor uw bijdrage!
Commissie Kwaliteit
Jan-Jaap Visser (radioloog Erasmus MC)