Informatie van de CvB voor 2021

Voor NVvR-leden is de Informatie van de CvB voor 2021 beschikbaar met een geactualiseerde tabel van NZa-zorgactiviteiten met normtijden en NVvR-registratierichtlijnen. Alle documenten zijn ook te vinden op de website onder Praktijk → DBC / DOT / bekostiging.

In de Informatie van de CvB is o.a. te lezen dat per 2021 twee nieuwe zorgactiviteiten worden geïntroduceerd voor tumorlokalisatie. Voor interventieradiologie is er een nieuw dbc-zorgproduct voor patiënten die niet in aanmerking komen voor een radiologische interventie of eerst conservatief worden vervolgd via de polikliniek. Het afgelopen jaar is eerder al aandacht besteed aan de registratie van eigen dbc-zorgproducten als interventieradioloog met de Registratiewijzer eigen DBC's Interventieradiologie. In het verlengde daarvan zijn aan de tabel van NZa-zorgactiviteiten en NVvR-registratierichtlijnen meer zorgactiviteiten met normtijden toegevoegd, die kunnen worden geregistreerd door een interventieradioloog als hoofdbehandelaar.