Nieuwsbrief HOVON Imaging Werkgroep

Stichting Hemato-Oncologie voor Volwassenen Nederland houdt zich bezig met het verbeteren en bevorderen van behandelmethoden voor volwassen patiënten met hematologische kwaadaardige ziekten, zoals maligne lymfoom, multiple myeloom, acute leukemie en CLL, middels wetenschappelijk onderzoek en het ontwikkelen van richtlijnen. Binnen HOVON zijn verschillende werkgroepen actief, waaronder de Imaging Werkgroep. De Imaging Werkgroep bestaat uit enthousiaste nucleair geneeskundigen en radiologen, fysici en hematologen en wordt voorgezeten door prof. dr. Josée Zijlstra, hematoloog Amsterdam UMC locatie VUmc. Hierbij de link naar de nieuwsbrief vanuit deze werkgroep. Klik hier voor de afvaardiging vanuit de NVvR in de imaging groep. De NVvR zet de ontwikkelde HOVON richtlijnen via een commentaarronde uit bij alle NVvR leden.