Opleidingseisen klinisch technoloog

Tijdens de zomerperiode is door het Ministerie van VWS een internetconsultatie gehouden over de concept-opleidingseisen van de klinisch technoloog. Sinds april 2019 is de klinisch technoloog erkend in de Wet BIG, en is deze bevoegd tot het zelfstandig verrichten van voorbehouden handelingen. Met betrekking tot de in het concept beschreven deskundigheidseisen is door FMS (met input van NVvR) een kritische reactie geleverd, die zich vooral richt op de samenwerking tussen de klinisch technoloog en de medisch specialist en/of klinisch fysicus en een heldere verantwoordelijkheidsverdeling tussen deze beroepsgroepen.