Proef met plaszakken

In zes Nederlandse ziekenhuizen wordt een proef met plaszakken gedaan. Aan poliklinische patiënten die een CT-scan ondergaan met jodiumhoudend contrastmiddel worden speciale plaszakken meegegeven, waarin de urine van de eerste plasbeurten na het onderzoek kan worden opgevangen. Doel is om te bekijken of daarmee een reductie kan worden bereikt van contrastmiddelresten in het oppervlakte- en grondwater, maar ook is belangrijk hoe de proef wordt ervaren door patiënten en zorgverleners en wat de introductie van plaszakken aan organisatie en kosten met zich meebrengt op de afdelingen Radiologie. De proef loopt twee maanden.