Radiologie Ratatouille

Het organiserend comité Radiologendagen en de commissie Sandwichcursus hebben de afgelopen periode hard gewerkt aan een mooi programma voor de gecombineerde cursus van 2 tot en met 4 september, Radiologie Ratatouille. Deze RD/SWC de luxe - limited edition zal plaatsvinden in één grote, plenaire zaal in de Reehorst, waarbij alle COVID-19 maatregelen in acht worden genomen.

U kunt een Radiologendagenprogramma verwachten dat is ‘gesandwiched’ tussen de Sandwichcursusdagen. Goede sprekers van binnen en buiten ons specialisme; vakoverstijgende onderwerpen uit de Radiologendagenkoker en kennisvergroting zoals u gewend bent van een SWC. Maar ook de quiz, de uitreiking van de Frederik Philipsprijs en het cabaret krijgen een plaats in dit congres. Gezien de beperkingen zijn er alleen plenaire sessies.

Voor het volledige programma, klik hier.

De inschrijving is geopend vanaf woensdag 1 juli a.s. Vanwege de 1,5 meter maatregel is er per dag plaats voor maximaal 200 deelnemers. De Sandwichcursus vindt gespiegeld plaats op woensdag 2 en vrijdag 4 september en de Radiologendag op donderdag 3 september, met aansluitend voor alle deelnemers een aangeklede borrel.

Inschrijven kan via https://inschrijven.radiologen.nl/. Mocht de inschrijving vol zijn, dan kunt u aangeven of u op de reservelijst wilt worden geplaatst.

Wij zien er naar uit u te mogen begroeten in september! 

Webinars Radiologendagen en Sandwichcursus bij je thuis! in mei en juni 2020:
De webinars zijn terug te kijken op de website van de NVvR. U ontvangt hier geen accreditatiepunten meer voor.
Hier treft u ook de tips aan hoe om te gaan met stress van prof. dr. Witte Hoogendijk.