Resultaten loopbaanmonitor 2022 gepubliceerd

96% van de aios en medisch specialisten zijn trots op hun werk en 92% is enthousiast over hun baan. Dat blijkt uit een representatief onderzoek van de FMS onder aios en medisch specialisten naar hun loopbaanontwikkeling. Uit de resultaten van deze eerste Loopbaanmonitor Medisch Specialisten komen ook enkele breed gevoelde knelpunten naar voren zoals ontevredenheid over de balans tussen het werk en privéleven, en de werkdruk. Klik hier naar het nieuwsbericht op de FMS-website.

Totale loopbaanmonitor
In de totale loopbaanmonitor zijn alle resultaten in te zien en kan er geselecteerd worden op carrièrefase, leeftijd, geslacht, werksituatie en verschillende specialismen.

Specialisme-specifieke resultaten
Vanuit radiologie hebben 466 personen de loopbaanmonitor ingevuld waarvan 37% aios en 63% medisch specialisten. Het aandeel aios in de respondenten is daarmee wat groter dan het gemiddelde over alle medisch specialismen (28%). De respons is voldoende om specialisme-specifieke resultaten te presenteren:
- De totale gemiddelde score op werkplezier van radiologen en aios is 3,35/5, wat inhoudt dat respondenten over het algemeen regelmatig tot vaak werkplezier ervaren. Dit ligt iets lager dan het gemiddelde over alle medisch specialismen: 3,52/5.
- De samenwerking met directe collega’s scoort een 4,18/5 (gemiddeld alle medisch specialismen: 4,21).
- De score van tevredenheid met de werkdruk is 3,05 (gemiddeld: 3,15) waarbij er wel sprake is van een andere verdeling tussen radiologen: 2,97 (gemiddeld alle medisch specialisten: 3,18) en aios 3,17 (gemiddeld alle aios: 3,08) dan gemiddeld over alle medisch specialismen.
- Veruit het grootste deel (96%) van de radiologen heeft gekozen voor een aandachtsgebied, ruim een kwart (26%) van deze respondenten is wel eens van aandachtsgebied veranderd.

Het breed gevoelde knelpunt werkdruk heeft reeds de aandacht van het bestuur. In de strategische visie '21-'30 van de NVvR is werkplezier één van de vier thema's.

Toekomst
De Federatie Medisch Specialisten, LAD en DJS zien dit eerste onderzoek als een nulmeting, want de loopbaanmonitor wordt elke twee jaar herhaald om ontwikkelingen en knelpunten tijdig te signaleren, te objectiveren en oplossingen aan te dragen. De komende tijd gaan de organisaties verder onderzoeken welke conclusies en gerichte acties er aan deze uitkomsten verbonden moeten worden.