Samenscholing 2/2018

Voor en door leden: een overzicht van bij- en nascholingsactiviteiten binnen de radiologie, die deze maand zijn ontvangen.

Ontvangen verzoeken in februari tot vermelding van Bij- en Nascholingsactiviteiten:​

9-10 april 2018: Vaatdagen 2018 in NH Leeuwenhorst te Noordwijkerhout
21 april 2018: Hands-on with AI in radiology in Radboud UMC Nijmegen
7 t/m 9 juni 2018: voor de derde keer wordt i.s.m. de cardiologie de hands-on cursus Cardiac MRI in clinical practice in Twente gegeven.
13 juni 2018: Ultrasound Workshop ESSR Resident Day, Amsterdam
4-5 oktober 2018: ESGAR/ESCP Multidisciplinary Bowel Imaging Workshop in het Antoni van Leeuwenhoekziekenhuis Amsterdam.

Op verzoek kan een wetenschappelijke activiteit hierboven worden vermeld. Deze voorwaarden zijn:
1. De wetenschappelijke activiteit is kleinschalig van aard. Denk aan workshops, sectiebijeenkomsten, e.d. Verzoeken om vermelding van grootschalige en/of commerciële activiteiten worden niet gehonoreerd, dit ter beoordeling aan het dagelijks bestuur.  
2. De activiteit wordt georganiseerd voor én door leden van de NVvR.
3. Opname is eenmalig en impliceert geen kwaliteitskeurmerk van de NVvR.
4. Per te vermelden activiteit in SamenScholing zijn maximaal 20 woorden toegestaan. 
5. Uitsluitend geaccrediteerde activiteiten worden -op verzoek- opgenomen.