Samenscholing 4/2020

Ontvangen verzoeken in maart tot vermelding van Bij- en Nascholingsactiviteiten:​

20 april 2021: Datagerichte toepassingen van AI, NVKF
12 mei 14:30-16:30 - bijscholing laterale lymfeklieren door prof. Beets-Tan en dr. Horsthuis. Stuur een e-mail voor meer informatie.
25 juni 2021: DTCG symposium, DTCG

Op verzoek kan een wetenschappelijke activiteit hierboven worden vermeld. Deze voorwaarden zijn:
1. De wetenschappelijke activiteit is kleinschalig van aard. Denk aan workshops, sectiebijeenkomsten, e.d. Verzoeken om vermelding van grootschalige en/of commerciële activiteiten worden niet gehonoreerd, dit ter beoordeling aan het dagelijks bestuur.  
2. De activiteit wordt georganiseerd voor én door leden van de NVvR.
3. Opname is eenmalig en impliceert geen kwaliteitskeurmerk van de NVvR.
4. Per te vermelden activiteit in SamenScholing zijn maximaal 20 woorden toegestaan. 
5. Uitsluitend geaccrediteerde activiteiten worden -op verzoek- opgenomen.