Samenscholing 5/2018

Voor en door leden: een overzicht van bij- en nascholingsactiviteiten binnen de radiologie, die deze maand zijn ontvangen.

Ontvangen verzoeken in mei tot vermelding van Bij- en Nascholingsactiviteiten:​

17 mei 2018: Stralingshygiëne voor differentiatie Interventieradiologie, Leids Universitair Medisch Centrum
7 - 8 juni 2018: European Gastric Cancer Congress, Leiden
5 juli 2018: Waarheen leidt de weg, beschouwingen over neuro (interventie)-hoofdhals radiologie, afscheid A.M. (Ton) van der Vliet, UMCG Groningen. Meer informatie is te verkrijgen via Stephanie Schouwenburg.

Op verzoek kan een wetenschappelijke activiteit hierboven worden vermeld. Deze voorwaarden zijn:
1. De wetenschappelijke activiteit is kleinschalig van aard. Denk aan workshops, sectiebijeenkomsten, e.d. Verzoeken om vermelding van grootschalige en/of commerciële activiteiten worden niet gehonoreerd, dit ter beoordeling aan het dagelijks bestuur.  
2. De activiteit wordt georganiseerd voor én door leden van de NVvR.
3. Opname is eenmalig en impliceert geen kwaliteitskeurmerk van de NVvR.
4. Per te vermelden activiteit in SamenScholing zijn maximaal 20 woorden toegestaan. 
5. Uitsluitend geaccrediteerde activiteiten worden -op verzoek- opgenomen.