SamenScholing 8/2017

Voor en door leden: een overzicht van bij- en nascholingsactiviteiten binnen de radiologie, die deze maand zijn ontvangen.

Ontvangen verzoeken in augustus tot vermelding van Bij- en Nascholingsactiviteiten:​

31 augustus - 1 september 2017: Current and Future Perspectives in Primary Liver Tumors te Rotterdam
1-2 september 2017: Late Summer CT & MRI Course Neuroradiology, Zuyderland Heerlen
6 oktober 2017: Masterclass "RFA, een nieuwe therapie voor schildkliernoduli", Auditorium Rijnstate Arnhem
18 november 2017: EuSoMII Academy 2017 te Rotterdam

 

Op verzoek kan een wetenschappelijke activiteit hierboven worden vermeld. Deze voorwaarden zijn:

 

1. De wetenschappelijke activiteit is kleinschalig van aard. Denk aan workshops, sectiebijeenkomsten, e.d. Verzoeken om vermelding van    
    grootschalige en/of commerciële activiteiten worden niet gehonoreerd, dit ter beoordeling aan het dagelijks bestuur.  
2. De activiteit wordt georganiseerd voor én door leden van de NVvR.
3. Opname is eenmalig en impliceert geen kwaliteitskeurmerk van de NVvR.
4. Per te vermelden activiteit in SamenScholing zijn maximaal 20 woorden toegestaan.