SONCOS themasymposium 2 oktober 2018

Op dinsdag 2 oktober 2018 organiseert SONCOS haar jaarlijkse themasymposium, waarin aandacht voor toekomstbestendige innovatie en de rol die SONCOS daar bij heeft. SONCOS is het platform voor interdisciplinair overleg en professionele samenwerking in de oncologische zorg tussen beroepsverenigingen. De NVvR is hierbij aangesloten.

De technologische en medicamenteuze ontwikkelingen in de oncologie gaan steeds sneller. Hoe gaan we daar als dokters mee om? Is elke innovatie ook zinnige zorg en wie bepaalt dat? Hoe organiseren en evalueren we de implementatie van nieuwe technieken of behandelingen en is er een rol voor SONCOS in het ontwikkelen van normen of het initiëren van registraties? 
Zie de website van SONCOS voor het programma en aanmelding.