Subsidieregeling veelbelovende zorg

Per 1 februari 2019 is de subsidieregeling veelbelovende zorg in werking getreden. Het doel van deze regeling is het versnellen van de toegang van de patiënt tot potentieel veelbelovende zorg via opname in het basispakket.
De subsidieregeling wordt uitgevoerd door het Zorginstituut in samenwerking met ZonMw en vervangt de huidige regeling 'Voorwaardelijke Toelating'.
De 1e projectideeën kunnen naar verwachting van half maart tot half mei 2019 worden aangeboden. Exacte informatie over de 1e subsidieronde en de -regeling worden gepubliceerd op de websites van Zorginstituut Nederland en ZonMw.

aanvulling dd 1-4-2019: De subsidieregeling veelbelovende zorg is geopend. Projectideeën kunnen van donderdag 14 maart tot dinsdag 14 mei 2019 vóór 14:00 uur ingediend worden. Meer informatie over de criteria, de procedure en het indienen van een projectidee of aanvraag is te vinden op de website van het Zorginstituut Nederland.