Subsidieregeling veelbelovende zorg

Per 1 februari 2019 is de subsidieregeling veelbelovende zorg in werking getreden. Het doel van deze regeling is het versnellen van de toegang van de patiënt tot potentieel veelbelovende zorg via opname in het basispakket.
De subsidieregeling wordt uitgevoerd door het Zorginstituut in samenwerking met ZonMw en vervangt de huidige regeling 'Voorwaardelijke Toelating'.
De 1e projectideeën kunnen naar verwachting van half maart tot half mei 2019 worden aangeboden. Exacte informatie over de 1e subsidieronde en de -regeling worden op korte termijn gepubliceerd op de websites van Zorginstituut Nederland en ZonMw.