Uitreiking erelegpenning NVvR aan Bernd Haberland

De erelegpenning van de NVvR is door de voorzitter van de NVvR uitgereikt aan Bernd Haberland. Bernd is buitengewoon lid van de NVvR en gedurende meerdere decennia de eindredacteur geweest van MemoRad, maar neemt eind 2019 afscheid van de redactie. Zijn grote inzet en nauwkeurigheid en de prettige wijze waarop hij zorg droeg voor de bijdragen van anderen zullen node gemist worden. De laudatie vond op 24 juli plaats tijdens een sfeervolle bijeenkomst, in gezelschap van de (oud-)redactieleden van MemoRad.